KARAT: Prispôsobí sa vašej firme, IS
KARAT: Prispôsobí sa vašej firme, IS

KARAT: Prispôsobí sa vašej firme

Informačný systém KARAT bol vyvinutý za účelom zjednodušenia evidovania a vyhodnocovania kľúčových procesov pre firmy podnikajúce v oblasti výroby, obchodu a služieb.

Naše otázky boli adresované vedúcemu oddelenia pre implementáciu informačného systému KARAT, RNDr. Mariánovi Körymu.

V čom vidíte kľúčový prínos informačného systému KARAT pre výrobné firmy?

Informačný systém umožňuje našim klientom efektívne riadenie výrobných procesov. Je rovnako vhodný pre etablovanie v menších, ako aj väčších firmách.

Systém je otvorený a škálovateľný – preto je vhodný pre firmy rôznych veľkostí, s rôznymi zameraniami svojej činnosti. Máme riešenie dokonca aj pre spracovateľov kameňa. Informačný systém tu pracuje s rozmermi.

Používateľ teda vie, nielen koľko m2 alebo m3 materiálu má, ale aj aká je dĺžka, šírka, výška bloku, prípadne, aké kazy alebo farebné odchýlky jednotlivé bloky vykazujú.

Dokáže systém KARAT poskytnúť dostatočnú podporu procesov vo firmách, ktoré obchodujú s tovarom?

Použitie Karatu v obchodných spoločnostiach má dopad napr. na optimalizáciu logistiky. Náš klient vie optimalizovať zásobovanie do vlastnej siete obchodov, vyťaženie vozidiel a pod.

Máme bohaté skúsenosti so spoločnosťami, ktoré obchodujú v celoeurópskom priestore.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Vyvinuli sme pre nich systém tvorby cien špecificky podľa ich cenových stratégií pre jednotlivé regióny a skupiny odberateľov.

Podľa potreby vieme použiť rôzne logistiky v zásobovaní. Špecialitou je metodika pre objednávanie s termínmi dodania aj 2-3 roky. To si vyžaduje aj ustráženie trendov v obrátkovosti tovaru.

KARAT: Prispôsobí sa vašej firme, ilustrácia

Dokážeme rýchlo identifikovať zásoby, kde hrozí neschopnosť dodávať alebo opačne, riziko vzniku ležiakov.

Obchodník sa môže, napr. tvorbou cien, včas zbaviť tovaru.

Kľúčové vlastnosti našim zákazníkom pomohli zvládnuť prudké obdobia rastu, ktoré by, podľa ich vyjadrenia, „neprežili“ s predchádzajúcim informačným systémom.

V prípade, ak firma nevyrába a nepredáva tovar, ale poskytuje služby alebo servis, môže sa stať vaším klientom? V akej oblasti viete prispieť k rozvoju jej podnikania?

Informačný systém KARAT môže pomôcť účinnejšie riadiť vzťahy s klientmi, lepšie plánovať, získavať a evidovať a vyhodnocovať zákazky.

Úspešne ho využívajú rôzne spoločnosti poskytujúce služby.

Obmedzenie prakticky neexistuje. Ak je to potrebné, pomocou projektového riadenia môžu riadiť zdroje technické aj personálne, mať prehľad o plnení etáp projektov, rizikách a pod.

Máte riešenie aj pre tých, ktorí uvažujú o obchodovaní cez internet?

Ponúkame rôzne riešenia. Nie je podstatná ich technika. Podstatné je, že údaje a dokonca aj obrázky tovaru môžu byť na eshop poskytované priamo z nášho systému a nič nie je potrebné robiť duplicitne.

Obrázky sú v Karate evidované ako prílohy k skladovej karte a podobne, viete napr. k záznamu o zmluve priložiť jej scan alebo wordovský dokument, k definícii výrobku jeho výkres.

Rozhovor s Vami nás presvedčil o všestrannej aplikovateľnosti informačného systému pre všetky odvetvia podnikania. Vaše slovo na záver?

IS Karat ako samozrejmosť poskytuje výstupy potrebné pre našu legislatívu (súvahy, DPH priznania a pod.), stráži vaše financie atď.

Silnými nástrojmi pre riadenie sú tzv. dátové kocky, kde používateľovi prezentujeme jeho obchodné a výrobné údaje z rôznych potrebných pohľadov.

Pozícia popredného dodávateľa informačných systémov v SR a nadobudnuté skúsenosti nás zaväzujú, aby sme sa stále zdokonaľovali a našim zákazníkom pomohli obstáť a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

(Zdroj: www.aries.sk)

Autor: Lyda
Go to Top