Navštívte online portál stavebných prác a súvisiacich služieb – zadajdopyt.sk

Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom
Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom

Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom

Na začiatok treba povedať, že oceňovanie nehnuteľností znaleckým posudkom upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti a ide o spoplatnenú službu.

Posúdenie ceny bytu v bytovom dome zoberie znalec za vypracovanie jedného znaleckého posudku od 150 do 250 EUR.

Cena posudku za rodinný dom môže byť od 200 do 400 EUR, závisí to aj od ceny nehnuteľnosti. V prípade rozsiahlejšej a drahšej nehnuteľností nad 300 000,- to môže byť aj 2 % z ceny nehnuteľnosti.

Znalecký posudok stanovuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.

Znalec z oboru stavebníctva vykonáva odbornú činnosť pre potreby orgánov verejnej moci, pre právnické osoby, firmy a fyzické osoby.

Každý kto má v úmysle predávať a kupovať nehnuteľnosť sa môže obrátiť na znalca a požiadať vypracovanie znaleckého posudku k oceňovanému objektu.

Znaleckým posudkom stanovujú všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a postupujú podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti.

Znalecký posudok je spracovávaný ku dňu obhliadky a najčastejšie sa vyžaduje bankou pri financovaní nehnuteľnosti hypotekárnym úverom.

Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2020-10-21T15:24:16+02:00

Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-01-29T11:01:18+01:00

Prihlás sa u nás na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v týždni sa v čase od 13:00 do 14:30 hod. máš možnosť sa zúčastniť konzultácie na témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti – je výslednou objektivizovanou hodnotou nehnuteľnosti a stavieb. Je to vlastne znalecký odhad ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže. Platí pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Všeobecná hodnota je len znalecký odhad na základe pomocných výpočtov, vychádzajúc aj z porovnávacej metódy hodnoty nehnuteľnosti na trhu.

Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom v tom istom čase ďalším znalcom môže byť odlišná. Napriek tomu je v zmysle vyhlášky úplne v poriadku.

Doklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku:
 • výpis listu vlastníctva použiteľný na právne úkony
 • kópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby
 • ďalšie listy a doklady k stavbe, ako napr. kúpna zmluva, projektová dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a pod.
 • doklady potvrdzujúci technický stav a prípadné zásahy do konštrukcie, zmluva o diele, faktúry o nákupe použitého stavebného materiálu a pod.
 • a samozrejme aj osobné doklady žiadateľa o znalecký posudok

(Zdroj: archív)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

  Dopyt na stavené práce

  Stavba a služby
  Go to Top