Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom
Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom

Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom

Na začiatok treba povedať, že oceňovanie nehnuteľností znaleckým posudkom upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti a ide o spoplatnenú službu.

Posúdenie ceny bytu v bytovom dome zoberie znalec za vypracovanie jedného znaleckého posudku od 150 do 250 EUR.

Cena posudku za rodinný dom môže byť od 200 do 400 EUR, závisí to aj od ceny nehnuteľnosti. V prípade rozsiahlejšej a drahšej nehnuteľností nad 300 000,- to môže byť aj 2 % z ceny nehnuteľnosti.

Znalecký posudok stanovuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.

Znalec z oboru stavebníctva vykonáva odbornú činnosť pre potreby orgánov verejnej moci, pre právnické osoby, firmy a fyzické osoby.

Každý kto má v úmysle predávať a kupovať nehnuteľnosť sa môže obrátiť na znalca a požiadať vypracovanie znaleckého posudku k oceňovanému objektu.

Znaleckým posudkom stanovujú všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a postupujú podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti.

Znalecký posudok je spracovávaný ku dňu obhliadky a najčastejšie sa vyžaduje bankou pri financovaní nehnuteľnosti hypotekárnym úverom.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti – je výslednou objektivizovanou hodnotou nehnuteľnosti a stavieb. Je to vlastne znalecký odhad ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže. Platí pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Všeobecná hodnota je len znalecký odhad na základe pomocných výpočtov, vychádzajúc aj z porovnávacej metódy hodnoty nehnuteľnosti na trhu.

Určenie hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom v tom istom čase ďalším znalcom môže byť odlišná. Napriek tomu je v zmysle vyhlášky úplne v poriadku.

Doklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku:
  • výpis listu vlastníctva použiteľný na právne úkony
  • kópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby
  • ďalšie listy a doklady k stavbe, ako napr. kúpna zmluva, projektová dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a pod.
  • doklady potvrdzujúci technický stav a prípadné zásahy do konštrukcie, zmluva o diele, faktúry o nákupe použitého stavebného materiálu a pod.
  • a samozrejme aj osobné doklady žiadateľa o znalecký posudok

(Zdroj: archív)

Autor: Lyda
Go to Top