Udržateľná architektúra, bungalov
Udržateľná architektúra, bungalov

Udržateľná architektúra

V súčasnosti sa okrem komfortu nového bývania investori čoraz viac zameriavajú na energetickú hospodárnosť stavby a kladú zvýšené nároky na použité stavebné materiály.

Okrem nízkoenergetických a pasívnych domov sa do povedomia laickej verejnosti dostávajú aj nové pojmy charakterizujúce stavby budúcnosti, ako sú automatizované inteligentné domy a udržateľná architektúra.

Zmeny v ponímaní architektúry budúcnosti súvisia s problematikou globálneho otepľovania, ktorá so sebou prináša výzvu súčasnosti – projektovať udržateľné stavby.

Sú to stavby, ktoré svojim užívateľom ponúkajú kvalitné vnútorné prostredie pre život. Dosahujú nízku energetickú bilanciu s využitím stavebných materiálov a postupov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a minimalizujú negatívny dopad stavby na okolie.

Ak sú všetky tieto požiadavky správne vybalansované a stavba je z hľadiska produkcie energií, ktorú na svoj chod potrebuje, sebestačná, môžeme hovoriť o ekologickej architektúre.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Dom budúcnosti v znamení udržateľnej architektúry

Pri svojej prevádzke má dom minimálnu spotrebu energie, ktorú dosahuje pomocou integrovaných inteligentných systémov.

Prípadne dokáže pomocou batérií pre domácnosť uchovať prebytky vyrobenej zelenej energie z obnoviteľných zdrojov a umožní jej následné využitie na chod elektrospotrebičov v domácnosti.

Dôležitým predpokladom pre dosiahnutie kvalitného vnútorného prostredia je dostatok denného svetla v interiéri, vhodný návrh tienenia a účinná hybridná ventilácia.

V našich podmienkach kladie udržateľná architektúra dôraz aj na dizajn, ktorý rešpektuje prostredie a je zároveň v súlade s prírodou a kultúrnym dedičstvom.

Zmes ekologického dizajnu a inteligentných technologických riešení sa už aj na Slovensku stáva želanou investíciou.

Z dlhodobého hľadiska efektívne zníži výdavky spojené s užívaním a prevádzkovaním stavby a obyvateľom poskytuje komfortné a estetické prostredie pre život.

(Zdroj: archív, Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top