Správne určenie ceny za prenájom v Košiciach
Správne určenie ceny za prenájom v Košiciach

Správne určenie ceny za prenájom

Ak chcete zarábať prenajímaním bytu či inej nehnuteľnosti, je dôležité správne stanovenie ceny nájomného. Nájomné musí byť stanovené tak, aby vytváralo zisk a nie stratu.

Preto jeho správne stanovenie musí vychádzať z poznania všetkých nákladov plynúce z vlastníctva a z prenájmu nehnuteľnosti.

Cieľom každého vlastníka nehnuteľnosti, je zabezpečenie takého výnosu z kapitálu, ktorý bude kryť nielen samotnú prevádzku, ale aj vynaložené prostriedky do jej obstarania a želaný zisk.

Pričom stanovenie výšky želaného zisku sa bude odvíjať predovšetkým od atraktívnosti lokality, kde sa prenajímaná nehnuteľnosť nachádza.

Celkové náklady prenajímateľa sa skladajú:
  1. Bežné výdavky za užívanie a správu nehnuteľnosti podľa veľkosti bytu, počtu osôb a spotrebovanej energie za celoročnú prevádzku (náklady za energie a služby)
  2. Náklady súvisiace s údržbou a opravami
  3. Poistenie nehnuteľnosti a zariadenia
  4. Daň z nehnuteľnosti
  5. Vynaložené finančné prostriedky na zariadenie a prípravu prenajímaného priestoru
  6. Vynaložené financie súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti (hypotekárny úver…), zohľadňuje sa amortizácia (cena nehnuteľnosti a percentuálna miera amortizácie)
  7. Daň z príjmu
  8. Provízia za služby v prípade prenájmu cez realitnú kanceláriu

Takže stanovenie ceny nájomného bude vychádzať zo súčtu celkových ročných nákladov a želaného zisku. 

Preto po spočítaní nasledujúcich položiek získate relevantnú cenu, ktorú môžete pýtať za prenájom.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Výdavky na opravu a údržbu

Pre správne určenie ceny za prenájom nesmieme zabudnúť na ročné výdavky na opravu a údržbu nehnuteľnosti.

Tieto náklady sa pohybujú na úrovni okolo 1,5 až 2 %.

Sadzba dane z nehnuteľnosti je miestnou daňou a platí sa mestám a obciam a napríklad v Košiciach za 56 m2 bytu zaplatíte cca 20 eur ročne.

Poistenie nehnuteľnosti, je zvyčajne niekde medzi 0,1 až 0,3 %.

Výdavky za služby (správu) nehnuteľnosti podľa veľkosti bytu, počtu osôb a spotrebovanej energie za celoročnú prevádzku (náklady za energie a služby).

Miera opotrebovania do 1% (tzn. koľko percent z ceny bytu či domu sa ročne odloží na obstaranie novej rovnakej nehnuteľnosti na konci životnosti súčasnej nehnuteľnosti)

Počítame aj s mierou rizika schopnosti reálne prenajať ponúkanú nehnuteľnosť = cca 1,05. Nie vždy sa nám podarí prenajať na celý rok, preto počítame dopredu aj s určitým výpadkom.

Základným údajom na odvodenie vyššie spomínaných hodnôt, je aktuálna trhová cena prenajímanej nehnuteľnosti a jeho rozloha v m2

Pridáme ešte želanú mieru výnosnosti z prenájmu, ktorá sa pri dnešných výnosoch pohybuje niekde na úrovni 5 až 7 %.

(Zdroj: archív, Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top