Náklady pri predaji nehnuteľnosti
Náklady pri predaji nehnuteľnosti

Náklady pri predaji nehnuteľnosti

Náklady pri predaji nehnuteľnosti sú trochu iné, ako náklady pri jej kúpe. Väčšina z nás sa spolieha pri predaji svojej nehnuteľnosti na niektorú z realitných kancelárií.
Treba však povedať, že predaj cez realitnú kanceláriu je drahší, ale stojí to podstatne menej námahy a veľakrát aj času a netreba zabúdať ani na bezpečnosť a bezproblémový priebeh celej kúpno-predajnej transakcie.

V prípade, že predávate dom alebo byt a zároveň máte záujem v rovnakom čase kupovať inú nehnuteľnosť, treba k nákladom na predaj pripočítať aj náklady na kúpu.

Výdavky pre kupujúceho sú zvyčajne zahrnuté v provízii pre realitnú kanceláriu a v poplatkoch banke pri financovaní cez hypotekárny úver. Prípadne to ostáva na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, kto za čo zaplatí.

Takáto dohoda spočíva v tom, že o náklady spojené s predajom sa delia. Niečo platí kupujúci a niečo predávajúci. Dohoda niekedy nevzniká jednoducho vzhľadom na množstvo úradných listín, služieb a úkonov, ktoré treba zaplatiť.

Poďme si ich vymenovať:

  • poplatky za originál listu vlastníctva použiteľného na právne úkony,
  • za kópiu katastrálnej mapy, – za vypracovanie znaleckého posudku v prípade čerpania hypotéky platí ten kto o hypotekárny úver žiada,
  • doklad od správcu nehnuteľnosti potvrdzujúci vek domu, či bytového domu,
  • za vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy,
  • notárske poplatky za overenie podpisov
  • poplatok za podanie zmlúv a návrhov na vklad do katastra nehnuteľnosti,
  • poplatky za vinkuláciu účtu v banke, ako zabezpečenie kúpnej ceny a poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníka do katastra nehnuteľnosti.
Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Na predávajúcich zarábajú realitné kancelárie trochu ináč, samozrejme vždy je to vec obchodnej dohody medzi realitkou a tým kto nehnuteľnosť ponúka na predaj. Predávajúci stanový najnižšiu cenu, ktorú chce za dom alebo byt dostať a realitka môže nehnuteľnosť ponúkať za vyššiu cenu. Rozdiely môžu byť aj v tisícoch.

Ak predávate dom, byt alebo inú nehnuteľnosť so ziskom

Predávajúci musí rátať so zaplatením dane z prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Sadzbu dane z prevodu nehnuteľnosti stanovuje Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takúto daň zaplatíte, ak príjem z predaja nehnuteľnosti presiahne polovicu základnej nezdaniteľnej časti dane na daňovníka za predchádzajúci kalendárny rok, napríklad pre zdaňovacie obdobie v roku 2016 je 1 901,67 eur. Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť pri poslednej kúpe získali a cenou, za ktorú nehnuteľnosť predávate. Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 predstavovala 19 % zo základu do 35 022,31 € (vrátane). Z príjmov prevyšujúcich 35 022,31 € sa odvádza 25 %.

Samozrejme predávajúci môže odpočítať, teda znížiť základ dane o viaceré náklady, ktoré investoval do predávanej nehnuteľnosti, napr. preukázateľné náklady na rekonštrukciu, na priebežnú opravu a údržbu v súvislosti s užívaním domu, či bytu, ale aj rôzne úhrady na ktorých sa predávajúci podieľal v súvislosti s predajom.

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva.

(Zdroj: Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top