Je to mýtus alebo pravda, že zateplený dom „nedýcha“
Je to mýtus alebo pravda, že zateplený dom „nedýcha“

Je to mýtus alebo pravda, že zateplený dom „nedýcha“

Čo si myslíme my:

Správne zateplený dom určite dýcha!

Navyše je rozumné pozrieť sa na problém „dýchania“ (alebo správnejšie PAROPRIEPUSTNOSTI) obvodového plášťa odborne a bez zbytočných emócií.

Schopnosť obvodovej steny prepúšťať vodné pary („dýchať“) popisuje difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor steny, tým menej vodnej pary stena prepustí a tým menej teda „dýcha“.

Difúzny odpor rastie s hrúbkou konštrukcie, zároveň paropriepustnosť obvodovej steny závisí od toho, z čoho je postavená – v prípade zateplenej steny teda od vlastností samotného muriva – vlastností jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Na obrázku vidíme porovnanie difúzneho odporu steny z rôznych murovacích prvkov, zateplenej rôznymi druhmi zatepľovacieho systému.

Je to mýtus alebo pravda, zateplený dom nedýcha

Už na prvý pohľad sú zrejmé tri skutočnosti:

1. Difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne väčší než difúzny odpor dodatočného zateplenia, t.j. samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť zatepľovací systém záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený

2. Pokiaľ zatepľujeme murivo z plných tehál alebo z iných hutných murovacích prvkov, môžeme použiť ktorýkoľvek zatepľovací systém – jeho paropriepustnosť bude vždy zrejme vyššia než paropriepustnosť pôvodného muriva

3. Vyjadrenie o „NEDÝCHANÍ“ (resp. nízkej paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce, aj ten najhutší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary ako napríklad hydroizolácia

Okrem toho – paropriepustnosť obvodovej steny sa niekedy zbytočne preceňuje. V bežnom byte alebo rodinnom dome sa pri normálnej prevádzke vytvorí výrazne menej vodnej pary, ako dokáže prepustiť ktorákoľvek obvodová stena.

Inak je to samozrejme v prevádzkach, ktoré vytvárajú veľké množstvo vodnej pary, ako sú priemyselné kuchyne, verejné kúpele či bazénové haly. Tu môže viesť nižšia paropriepustnosť obvodových stien k výrazným poruchám obvodového plášťa.

V oblasti bytových stavieb však tiež majú systémy s vyššou paropriepustnosťou (napr. Baumit open alebo minerálny systém) svoje opodstatnenie:

  • Pokiaľ sa zatepľuje starý dom s murivom poškodeným zvýšenou vlhkosťou a soľami
  • Pokiaľ sa zatepľujú steny postavené z murovacich prvkov z vyššou paropriepustnosťou (napr. tvárnice z pórobetónu)
  • Pokiaľ sa zatepľuje veľmi rýchlo postavený dom s veľkým množstvom zabudovanej vlhkosti – tu môže vysoko paropriepustný zatepľovací systém urýchliť vysušovanie stavby a zvýšiť kvalitu bývania v prvých rokoch po dokončení stavby

Pokiaľ chcete mať istotu, že váš zateplený dom bude „dýchať“, obráťte sa na odborníkov – posúdia zateplenie z hľadiska difúzie vodnej pary a v prípade potreby navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám zabezpečí príjemnú klímu vo vašom dome či byte.

(Zdroj: www.stavmixrm.sk)

Autor: Lyda
Go to Top