Šetrenie energie v bytovom dome Košice
Šetrenie energie v bytovom dome Košice

Šetríme energiou v bytovom dome

Pripravili sme niekoľko konkrétnych odporúčaní, ktoré vám pomôžu znížiť náklady za energiu vo vašej domácnosti a v celom bytovom dome.
Spoločne šetríme energiou v bytovom dome! Prečo spoločne? Predsa aby sme skutočne ušetrili bude závisieť od ochoty a vytrvalosti všetkých členov bytových domácností, zástupcov vlastníkov bytov, správcov a predsedov spoločenstiev.

Budeme radi  ak naše odporúčania vám poslúžia, ako motivácia na neplytvanie s energiou.

Rady a tipy pre všetkých, ktorí chcú ušetriť na výdavkoch za energiu!

 Opatrenia, ktoré viete realizovať pomerne rýchlo 

Vymeňte tesnenia okien v byte a spoločných priestoroch bytového domu. Skontrolujte tesnenie, najlepšie ak je veterno. Priložte dlane nad spodný rám a ak cítite že ťahá, príčinou je staré tesnenie, ktoré treba čím skôr vymeniť. Môže sa vám zdať, že fučí od parapety, ale skoro vždy je príčinou zlé tesnenie! Nedokonalé tesnenie okien môže spôsobiť nárast nákladov za vykurovanie až o 10 %.

Vymeňte staré žiarovky za úspornejšie. Nahraďte klasické žiarovky, halogénové, ale aj úsporné žiarovky výlučne za LED. V niektorých prípadoch môžete ušetriť aj 80 % spotrebovanej elektriny na osvetlenie. A to naozaj nie je málo! Klasickú 100 W hrušku nahradíte 10 W LED-kou, má rovnakú svietivosť, ale 10x nižšiu spotrebu. LED žiarovky sa bežne inštalujú aj do spoločných priestorov. 5 W LED-ku namiesto 40 – 60 W halogénky alebo klasiky.

Nainštalujte senzorové svietidlá v spoločných priestoroch. Namiesto vypínačov sa svetlá zapínajú pomocou pohybových senzorov. Kvalitné snímače sú nastaviteľné, reagujú na pohyb, denné svetlo a pri správnom sklone snímača a doby svietenia môžu ušetriť až 50 % oproti ovládaniu vypínačmi.

Regulujte teplotu na radiátoroch. Ak odchádzate z domu do práce, radiátory nikdy nevypínajte, ale temperujte na 16 °C. Na opätovné ohriatie chladného bytu sa spotrebuje viac energie ako na zvýšenie teploty v temperovaných miestnostiach. Pri vetraní bytu, znížte teplotu radiátora na Ø. Odborníci považujú za zdravé a optimálne teploty pre obývačku, spálňu a detskú izbu medzi 18 a 21 °C.

Nikdy nezakrývajte radiátory a obzvlášť pozor na umiestnenie radiátorov za dverami či nábytkom, čím viac zakrytej plochy tým väčšie tepelné straty. Pri sušení bielizne na radiátoroch znižujete jej výhrevnosť a k pocitu ideálneho tepla v byte pridávate na termostatickej hlavici. V boji proti tepelným únikom odporúčame aj reflexnú fóliu proti vstrebávaniu tepla stenami, umiestňuje sa za radiátor.

Používajte monitorovací systém na kontrolu spotreby tepla. Vo väčšine domácností to stále chýba, pritom jej inštalácia nevyžaduje žiadne stavebné zásahy, stačí si zaobstarať elektronické zariadenie na inteligentnú zónovú reguláciu, ktoré sa nám stará o ideálnu teplotu v jednotlivých miestnostiach. Inteligentná regulácia teploty sa nám postará o ďalšie úspory na nákladoch až 20 %.

Znížte teplotu v miestnostiach aspoň o 1 °C. Je bežné, že máme prekúrené domácnosti, kancelárie a verejné priestory aj nad 24 stupňov, pričom odporúčaná zdravá teplota v obytných priestoroch je 20 °C. Vyššia teplota je nielen drahšia, ale pre organizmus aj nezdravá! Už znížením teploty len o 1 stupeň Celzia môžete ušetriť cca 6 percent nákladov na kúrenie.

Dbajte na správny spôsob vetrania. Vo vykurovacom období nevetráme pootvorenou vetračkou počas dňa! Nesprávnym vetraním dochádza k nemalým tepelným únikom, preto dodržujte najčastejšie odborníkmi odporúčaný spôsob vetrania. Vetrajte v pravidelných krátkych intervaloch s oknami otvorenými dokorán 5 minút a tri krát denne. Vetraním celého bytu naraz, vzniká prievan a dochádza k rýchlej výmene vzduchu, preto kumulované teplo toľko nevyprchá.

Pozor na nedbalé pohlcovanie tepla. Napríklad závesy by mali siahať po parapetnú dosku. Dlhé závesy prekrývajú radiátor a smerujú teplo do okna namiesto do miestnosti. Zatiahnutím žalúzií, závesov a záclon po západe slnka zvyšujete izolačnú plochu okien čím môžete dosiahnuť ďalšie úspory. K úspore prispieva aj samotná hustota látky závesov, pevnosť a celotieniace prevedenie lamiel žalúzií.

Zabezpečte správne zatváranie vchodových dverí. Mechanizmus zatváračov vchodových dverí do spoločných priestorov bytového domu treba nastaviť tak, aby sa dvere vždy zatvárali. Predídete tak zbytočným únikom tepla a podchladeniu stien a dverí do bytov. Môže pomôcť aj jednoduché upozornenie, napríklad „Zatvárajte, prosím.“ Šetríme energiou v bytovom dome.

Zaizolovanie rozvodov tepla vo vestibule a pivnici. Rozvody ústredného kúrenia v BD väčšinou sú vedené z technického suterénu cez prízemie, tzv. vstupný vestibul budovy a pivnice do bytov na jednotlivých podlažiach. Na čo sa často zabúda a čo viete urobiť aj sami, je izolácia rozvodov kúrenia jednoduchým potrubným izolačným púzdrom práve v priestoroch vestibulu a pivnice.

Nezanedbateľné je šetrenie teplou vodou. Teplú vodu prístupnú v spoločných priestoroch bytového domu využívanú na umývanie vestibulu a schodiskových plôch, okrem zimného obdobia odporúčame uzatvoriť a nahradiť studenou. Práve táto teplá voda ovplyvňuje straty vyjadrené zvýšením koeficientu spotreby vo vyúčtovaní nákladov za teplú vodu a jeho ohrev.

Rozumné využívanie výťahu. Výťah je energeticky najnáročnejšie vyhradené technické zariadenie budovy, preto by sa mal využívať šetrne a len v nutných prípadoch. Ak práve nenesiete veľký nákup a ste mladší ročník choďte pešo. Dole sa ide ľahko, nemusíte privolávať výťah za každým. Neutekajte pred susedmi, počkajte a prevezte sa spolu, dobré na otužovanie susedských vzťahov. Opravy výťahu sú drahé, preto dohliadnite na ich používanie, hlavne pri sťahovaní a rekonštrukciách bytov.

Zvážte zmenu dodávateľa elektriny a plynu. Od roku 2007 máme otvorený trh s elektrinou a plynom. Znamená to, že každý odoberateľ vrátane bytového domu a domácností si môže slobodne vybrať lacnejšieho dodávateľa. Preto dnes existuje relatívne široká ponuka produktov alternatívnych dodávateľov elektriny a plynu, pričom možno usporiť až 20 % finančných prostriedkov.

Pravidelne informujte obyvateľov domu, ako energiou neplytvať. Šetríme energiou v bytovom dome, len ak dobre poznáme vlastnú spotrebu! Je preto dobré aspoň raz za rok zverejniť prehľad o celkovej spotrebe v bytovom dome. Vlastníci tak budú mať predstavu o tom koľko míňajú na spotrebu elektriny, tepla a teplej vody v bytovom dome ako celok, prípadne koľko ich stojí údržba starého výťahu a ďalších zariadení bytového domu. Poslúži to ako dobrá motivácia na ďalšie šetrenie energie v bytovom dome.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

 Opatrenia, ktoré vyžadujú viac času a väčší rozpočet 

Komplexná obnova bytového domu je najpodstatnejšia z hľadiska predĺženie životnosti budovy ako celku aj z hľadiska šetrenia nákladov za údržbu a energie. Pamätajme, že najdôležitejšou súčasťou obnovy BD je zateplenie obvodového plášťa a strechy tepelnou izoláciou v hrúbke najmenej 120 až 200 mm! V závislosti na kvalite a rozsahu vykonanej obnovy môžete dosiahnuť  úsporu na energii za vykurovanie 50 a viac percent. Rozloženie úniku tepla v bytovom dome: Obvodové steny 35 %, strecha 20 %, strop v suteréne 10 %, okenné a dverné otvory 35 %.

Výmena starého výťahu za nový úspornejší. Kompletná výmena výťahu častokrát vyžaduje rekonštrukciu opláštenia výťahovej šachty, výmenu elektrorozvodov, prípadne aj otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia a preto patrí medzi finančne náročnejšie. Jeho výmena však neovplyvňuje len šetrenie energie, ale zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť  jazdy výťahom. Ak sa výťah správne využíva a sú dobre nastavené servisné podmienky, môže nám ušetriť aj 40 % nákladov.

Výmena rozvodov vody a tepla. Viaceré obnovené bytové domy akosi zabudli na výmenu starých rozvodov vody a ústredného kúrenia. Potrubia a ventily sú často v havarijnom stave a priemery rúr sú predimenzované. Novo projektované potrubia sú správne nadimenzované s menšími priemermi, pracujú efektívnejšie a majú menšie straty. Zvyšuje sa kvalita pitnej vody, zlepší sa tlak a prietok vody a máte nové bezporuchové ventily. Výsledkom je napokon šetrenie energie a peňazí za údržbu.

Izolácia rozvodov ústredného kúrenia. Viac ako polovica rozvodov ústredného kúrenia prechádza nevykurovanými priestormi, najčastejšie v technickom suteréne pod bytovým domom, kde väčšina vlastníkov nechodí. Často sa preto zabúda na nevyhnutnosť výmeny starej rozpadnutej izolácie za nové potrubné izolačné púzdra z minerálnovláknitého materiálu v predpísanej hrúbke. Znížite tak tepelné straty na potrubí až o 60 %, čo môže mať efekt na celkovú potrebu energie na vykurovanie.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Výsledkom vyregulovania vykurovacej sústavy je rovnomerné rozdelenie prietokov vykurovacieho média k jednotlivým odoberateľom tepla. Pokiaľ však systém nefunguje optimálne, poprípade bol vyregulovaný ešte pred zateplením bytového domu, je vhodné vykonať základnú diagnostiku a následne zrealizovať nové vyregulovanie, čím môžete ušetriť spotrebu energie do 10 %.

Osadenie termostatických hlavíc. Ešte stále nájdeme bytové domy, ktoré nemajú osadené termostatické hlavice na radiátoroch, poprípade sú staré a nefunkčné. Pritom je to zo zákona povinné pre všetky budovy nad 1000 m2. Vďaka termostatickej hlavici dokážete regulovať optimálnu teplotu v každej miestnosti, tak aby radiátor nekúril zbytočne. Ešte lepším riešením pre šetrenie energie sú inteligentné elektroventily riadené centrálnou zónovou reguláciou teploty.

Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie. Obvykle teplo dodávané do bytových domov je centrálne, takže ako najprijateľnejší obnoviteľný zdroj na prípravu teplej vody a podporu vykurovania bude solárny systém, prípadne tepelné čerpadlo. Štandardom sa stáva aj fotovoltaika, ako súčasť fasád a striech na priamu výrobu tepla získanou elektrinou. Ročne spomínané systémy dokážu vplývať na šetrenie energie 35 až 50 % a ich návratnosť je v rozmedzí 10 – 15 rokov.

(Zdroj: archív, Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top