Akú klimatizáciu si vybrať
Akú klimatizáciu si vybrať

Akú klimatizáciu si vybrať?

Hlavnou úlohou klimatizácie je ochladzovanie vzduchu za účelom zvýšenia komfortu bývania a užívania objektu.

Klimatizačné zariadenie však môže slúžiť aj na ohrev vzduchu alebo úpravu vlhkosti vzduchu či filtrácie.

Každopádne, vzduchotechnika tvorí signifikantnú časť investície pri stavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti a preto je vhodné už vo fáze plánovania mať na zreteli, že trhová hodnota nehnuteľnosti bude vyššia.

Individuálne klimatizačné zariadenia sú jednoduché na inštaláciu a sú navrhované tak, aby zabezpečili chladenie pre jednu miestnosť.

Pomocou týchto zariadení je možné nastaviť rôznu teplotu v individuálne ochladzovaných miestnostiach.

Centrálny klimatizačný systém

Ďalšou alternatívou je centrálny klimatizačný systém, ktorý zabezpečuje a rozvádza chladený vzduch do celého objektu. Ale, akú klimatizáciu, ktorý typ klimatizačného zariadenia si vybrať?

Individuálne klimatizačné jednotky inštalujeme prevažne do malých kancelárií, obývacích izieb a spální.

Ak pre potreby investora postačuje ochladzovanie jednej alebo dvoch miestností, odporúčame inštaláciu individuálnych jednotiek, ktoré poskytujú ekonomické riešenie – rýchlu inštaláciu a nízke zriaďovacie náklady.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Nevýhodou je vyššia hlučnosť zariadení, ktoré môžu byť: – mobilné, – kompaktné, vbudované priamo do steny alebo okna tak, aby časť s kondenzátorom bola v exteriéri a časť s výparníkom v interiéri, – SPLIT jednotky, pozostávajúce z dvoch častí vzájomne prepojených rúrkami, v ktorých prúdi chladivo.

Umiestnenie klimatizácie

Kondenzátor je zvyčajne umiestnený na streche alebo na stene zvonka objektu, výparník sa nachádza priamo v ochladzovanej miestnosti.

Ak sú v objekte viac ako tri ochladzované miestnosti, investičné náklady na individuálne klimatizačné zariadenia by boli príliš vysoké a výrazne by stúpla aj spotreba elektrickej energie počas ich prevádzkovania.

Preto v prípade, ak sa požiadavky kladú na komplexnejšie riešenie ochladzovania objektu s väčším počtom miestností, vhodným riešením je centrálna klimatizácia.

Centrálny systém pozostáva z kondenzátora umiestneného v exteriéri, obehového čerpadla, ventilátora a výparníka umiestneného v suteréne alebo pod strechou a zo zabudovaných rozvodov, ktorými do miestností prúdi ochladzovaný vzduch.

Výber klimatizácie

Pri výbere klimatizačného zariadenia je dôležité orientovať sa aj v energetickej účinnosti zariadenia a dôležitých prevádzkových parametroch.

Účinnosť klimatizácie je vyjadrená ako pomer vstupného a výstupného výkonu a možno ho jednoducho zistiť z energetického štítku. Udáva, koľko elektrickej energie je potrebné pre ochladenie miestnosti na nastavenú teplotu.

V tomto ohľade sú medzi rôznymi typmi klimatizácií značné rozdiely. Miera návratnosti je v prijateľnom časovom horizonte – približne do 2 až 3 rokov.

Našim cieľom je investorom ponúknuť klimatizačnú techniku, ktorá spĺňa ich očakávania nielen z hľadiska komfortu ale aj z hľadiska úspory energie a rešpektu k ochrane životného prostredia.

Preto odporúčame a pracujeme s klimatizačnou technikou značky HOKKAIDO, TOSHIBA a SAMSUNG ktoré sú lídrom na európskom trhu v predaji klimatizácie pre domáce, komerčné a priemyselné využitie.

(Zdroj: Martin Bindas, www.klimatherm.sk)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

    Dopyt na stavené práce

    Stavba a služby
    Go to Top