Zdravý dom z tehál
Zdravý dom z tehál

Zdravý dom

Rodinný dom väčšina z nás chápe aj ako investíciu do budúcnosti, ktorej hodnota časom stúpa a umožní bývanie niekoľkým generáciám.

S rozvojom spoločnosti a priemyslu v neposlednom rade aj chemického, sa v architektúre a stavebníctve neustále zvyšuje podiel látok, ktoré pri dlhšom pôsobení môžu mať závažné účinky na zdravie a pohodu ľudí.

Tieto látky možno nie sú priamy pôvodcovia rôznych ochorení, ale dajú sa považovať za faktor spôsobujúci oslabenie organizmu.

Ani rádioaktívne žiarenie neexistovalo, kým ho veda neobjavila. Vedecké skúmanie škodlivosti fajčenia trvalo 20 rokov, kým sa fajčenie vyhlásilo za škodlivé.

Človek by sa mal spoliehať predovšetkým sám na seba a neočakávať, že mu zdravé prostredie v jeho dome niekto zabezpečí.

Princíp predbežnej opatrnosti

Ak existuje riziko možného nebezpečenstva a to aj v prípade, že riziko nie je stopercentne preukázané, treba konať tak, akoby toto nebezpečenstvo bolo reálne.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Kým vo vonkajšom prostredí sa aj vďaka aktivitám rôznych ekologických organizácií koncentrácie zakázaných látok znižujú, v našich domovoch sú niekedy ich koncentrácie mnohonásobne vyššie ako vo voľnom priestranstve.

Materiály a technológie, ktoré niekto prezentuje ako zdravé, však môžu mať v sebe látky, ktoré pre ich vlastnosti potrebujeme, ale ich zdravotná nezávadnosť je diskutabilná.

Zdravý dom, zdravé bývanie

Nie pre každého je ušetrenie 30 Eur na energiách mesačne prednejšie ako vstupovať do rizika nedostatočne preverených technológií a materiálov.

Niektoré materiály a technológie už majú za sebou nazvime to ďalší vývojový stupeň, kde výrobcovia a predajcovia tvrdia, že negatívne vlastnosti, ktoré boli preukázané, sa už odstránili.

Stará múdrosť, že: ,,Čo nie je odskúšané 100 rokov, to nie je odskúšané“ v dnešnej dobe platí dvojnásobne.

Preto treba byť opatrný a predísť módnym záležitostiam projektantov a stavebníkov.

Z minulých poznatkov ľudstva sú to práve masívne stavby, ktoré dokázali najlepšie odolávať času a zabezpečiť ich obyvateľom to, čo od nich požadovali.

Tieto požiadavky dokážu najlepšie splniť klasické mokré procesy výstavby murovaných domov.

Autor: Lyda

Go to Top