Studničná voda – kvalita nie je samozrejmosť
Studničná voda – kvalita nie je samozrejmosť

Studničná voda, kvalita nie je samozrejmosť

Rastie počet studní ako zdroja vody na individuálnu spotrebu, ale aj na hromadné zásobovanie obecného charakteru.

Studničná voda, najmä jej kvalita je závislá od geologického podložia a lokalizácie. Pri budovaní studne je preto nevyhnutné (prípadne pred jej zavedením do prevádzky) dať si urobiť rozbor vody.

Minimom by mal byť základný rozbor, ktorého cena sa podľa lokality a možnosti kontaminácie povrchovými vodami pohybuje do cca 150,-EUR.

Stanovuje mikrobiologická nezávadnosť, hľadajú sa indikátory fekálneho znečistenia (Ecoli, koliformné baktérie, enterokoky).

Z chemických a fyzikálnych ukazovateľov je dôležitá konduktivita (vodivosť). Je to približná miera koncentrácie elektrolytov, ktorá nepriamo vyjadruje obsah minerálnych látok vo vode.

Optimom pre pitnú vodu je 200-400 mg/l, čo predstavuje konduktivitu 25-50 mS/m. Vody s mineralizáciou viac ako 1000 mg/l sa nazývajú minerálne vody a nie sú vhodné k stálemu, každodennému pitiu.

Často spôsobujú aj technické problémy (znižovanie životnosti potrubí a ohrevných telies).

Voda ovplyvňuje kvalitu života

Voda je surovina, bez ktorej nedokáže prežiť žiaden živočích, a podstatne ovplyvňuje kvalitu života každého z nás. Jej cena má logicky stúpajúcu tendenciu, čo si uvedomuje čoraz viac ľudí.

Veľmi podstatným ukazovateľom je tvrdosť vody. Je to spoločné množstvo vápniku a horčíku vo vode.

Tieto prvky sú v obmedzenej miere vo vode žiadúce, keďže priaznivo vplývajú na ľudské zdravie (srdcovo cievne ochorenia) a majú aj preventívny účinok pred ďalšími ochoreniami.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Vysoká tvrdosť vody však spôsobuje technické problémy, ako je inkrustácia a zanášanie potrubí a teplovodných systémov, známym javom je tiež zlé rozpúštanie mydla.

Znižovanie tvrdosti vody

Na znižovanie tvrdosti sa používajú rôzne technológie na báze iónomeničov, kde sú ióny vápnika a horčíka nahrádzané iónmi sodíka. V súčasnosti je veľmi populárnym riešením systém reverznej osmózy.

Pri tejto technológii sa využívajú membránové procesy, pričom výsledkom je voda dokonale prečistená a zbavená 90% znečisťujúcich látok a baktérií.

Takúto úpravu odporúčame hlavne pre studničné vody, kde slúži aj ako prevencia pred v rozbore nestanovenými kontaminantmi, ktoré však môžu byť prítomné.

Táto technológia je taktiež účinná pri odstraňovaní dusičnanov, ktoré sú jednou z najrozšírenejších kontaminujúcich látok.

Studničná voda v domácnosti

Pre už upravenú mestskú pitnú vodu sú vhodné systémy s uhlíkovou filtráciou, ktoré odstraňujú zlúčeniny chlóru a zlepšujú organoleptické vlastnosti vody.

Studničná voda má veľmi často prekročený ukazovateľ obsahu železa a mangánu. Ich výskyt je často spoločný. Zvýšený výskyt je daný geologickým podložím, ale aj koróziou potrubí.

Koncentrácia železa nad 0,3 mg/l zhoršuje senzorické vlastnosti vody, farbí sa prádlo, často sa tvorí zákal a usadeniny.

V súčasnosti sa obsah železa a mangánu veľmi účinne znižuje použitím odželezovacích a odmangánovacích náplní na báze prírodných a kompozitných živíc bez použitia chemikálii.

Úprava vody

Súčasné trendy v úprave vody sa sústreďujú na čo možno najobmedzenejšie použitie chemikálií. Najviac sa to prejavuje pri hygienickom zabezpečení vody zo studní. Čoraz menej sa používajú zlúčeniny chlóru a prídavky rôznych dezinfekčných činidiel.

K slovu sa dostáva UV žiarenie, ktoré sa javí ako veľmi vhodné. Dokáže účinne zbaviť vodu mikrobiologických kontaminantov bez toho, aby sa podstatne zmenila chuť vody.

UV lampy, zariadenia, ktoré fungujú na tomto princípe sa využívajú čoraz viac a začínajú ich používať už aj väčšie vodárenské spoločnosti, ktoré ich z dôvodu vysokých nákladov nemohli využívať.

Predpokladom pre ich použitie je však mäkká voda bez zákalu a s hodnotami železa pod 0,3mg/l a mangánu pod 0,05mg/l.

(Zdroj: www.aqualive.sk)

Autor: Lyda

Go to Top