Zmluva s realitnou kanceláriou
Zmluva s realitnou kanceláriou

Zmluva s realitnou kanceláriou

V prípade, že sa rozhodnete predať alebo kúpiť byt, je najvhodnejšou možnosťou využiť služby realitnej kancelárie.

Realitná kancelária vám vie poskytnúť komplexné služby od vyhľadania záujemcu, vypracovania potrebných dokumentov až po realizáciu zmien na katastri nehnuteľností.

V prípade využitia služieb realitnej kancelárie je nevyhnutné uzatvoriť riadnu zmluvu, v ktorej sa upravia práva a povinnosti zmluvných strán.

S realitnou kanceláriou sa uzatvára sprostredkovateľská zmluva podľa § 774 Občianskeho zákonníka alebo zmluva o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka.

Sprostredkovateľská zmluva

V danej zmluva sa realitná kancelária zaväzuje vyhľadať predávajúceho alebo kupujúceho vašej nehnuteľnosti za dohodnutú odplatu.

Určite je vhodné uzatvoriť zmluvu písomne a nespoliehať sa na ústnu dohodu, keďže pri realizácii kúpy alebo predaja sa môžu vyskytnúť rôzne situácie, ktoré môžu skomplikovať celý proces a je vhodné mať písomne dohodnuté podmienky realizácie kúpy alebo predaja.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

V zmluve je potrebné uviesť, aká nehnuteľnosť je predmetom predaja alebo kúpy, v akej hodnote a dohodnúť si, na čo všetko má realitná kancelária právo, teda za akých podmienok bude vyhľadávať predávajúceho alebo kupujúceho a hlavne v akej výške, a za akých podmienok má realitná kancelária právo na odmenu za sprostredkovanie.

Právo na odmenu

Treba si uvedomiť, že v prípade sprostredkovania môže vzniknúť nárok na odmenu aj v prípade, že vznikla príležitosť na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Teda nemusí byť uzatvorená samotná kúpna zmluva, ale postačí, ak realitná kancelária našla predávajúceho alebo kupujúceho pre vašu nehnuteľnosť a vy napríklad odmietnete uzatvoriť kúpnu zmluvu (napríklad ste si kúpu alebo predaj rozmysleli).

V takom prípade môže realitnej kancelárii vzniknúť nárok na vyplatenie odmeny.

V zmluve je preto nevyhnutné uviesť, v akých prípadoch vznikne nárok realitnej kancelárie na odmenu, aby to nebolo sporné.

Odmena sa väčšinou platí ako tzv. rezervačný poplatok alebo prvá časť kúpnej ceny pri uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo rezervačnej zmluvy, na základe ktorej sa predávajúci a kupujúci zaväzujú, že uzatvoria v dohodnutej dobe kúpnu zmluvu.

Odmena realitnej kancelárie by mala zahŕňať všetky služby a náklady spojené s realizáciou predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, teda náklady na inzerciu, obhliadky, vypracovanie zmlúv, prípadne aj správne a notárske poplatky.

Čo všetko odmena zahŕňa, treba v zmluve presne uviesť.

S realitnou kanceláriou je možné aj uzatvorenie exkluzívnej zmluvy, na základe ktorej sa zaviažete, že budete spolupracovať výlučne s danou realitnou kanceláriou a nebudete vyhľadávať predávajúceho alebo kupujúceho vo vlastnej réžii.

Tiež je možné uzatvorenie zmluvy s realitnou kanceláriou na dohodnutú dobu a v prípade, že v danej dobe nedôjde k vyhľadaniu predávajúceho alebo kupujúceho, môžete skúsiť spoluprácu s inou realitnou kanceláriou.

(Zdroj: archív, JUDr. Vladimír Novák, advokát)

Autor: Lyda
Go to Top