Výber nového nájomníka vyžaduje obozretnosť!
Výber nového nájomníka vyžaduje obozretnosť!

Výber nového nájomníka vyžaduje obozretnosť!

Predtým, ako dáte niekomu kľúče od bytu či domu, ktoré sa chytáte prenajímať, poriadne si preverte nájomníka.

Výber nového nájomníka si vyžaduje obozretnosť a najlepšie ak osobu ktorej sa chystáte prenajať nehnuteľnosť preveríte ešte pred podpisom zmluvy a to hneď trikrát.

Spýtajte sa napríklad na jeho posledný prenájom, ako dlho trval a prečo sa rozhodol presťahovať na novú adresu.

Aj nájomník môže mať svoje referencie, ktoré viete overiť

Čo najviac osobných informácií. Napríklad, kde pracuje a na akej pozícii. Aké má vzdelanie, či sa chystá prenajímať sám alebo s rodinou. Opýtajte sa aj na zvieratá, psy a mačky.

Ďalšie informácie si viete overiť na internete, úradoch alebo u správcov bytových domov. Dôležité je aby nebol v minulosti neplatič, aby nemal záznam v registri dlžníkov alebo nebola voči nemu vedená exekúcia.

Ak je to možné dohodnite sa s nájomníkom na 2 až 3 mesačnom preddavku za nájom, ako zábezpeka pre prípad neplatenia a svojvoľného vysťahovania bez oznámenia prenajímateľovi.

Stáva sa to pomerne často, že sa nájomník jednoducho vyparí a vy zistíte, že doklady boli falošné alebo zneužité.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Opatrný musí byť aj podnájomník

Tak, ako v každom biznise, aj medzi prenajímateľmi sa nájdu nepoctivý obchodníci. Preto je potrebné ešte pred podpisom zmluvy prejsť objekt nájmu a prekontrolovať najmä poškodený inventár.

Dôležité je žiadať, aby boli nedostatky odstránené alebo obsiahnuté v zmluve.

Rovnako si treba dať pozor na odpis meračov energií, aby ste sa vyhli plateniu nezavinenej nadspotreby.

Porovnajte si skutočnú veľkosť nehnuteľnosti s parametrami v nájomnej zmluve. Nie vždy to sedí s realitou.

Dôležité je aj dohoda a tom, aby majiteľ svojvoľne nezvyšoval nájomné, napríklad môže to byť len po dohode obidvoch strán alebo raz ročne o určité percento podľa inflácie a pod.

Aj v prípade nájomníka sú na mieste otázky na prenajímateľa. Preto pri obhliadke sa nebojte spýtať na predchádzajúcich nájomníkov. Ak niekto vystrieda viac nájomníkov za jeden rok, tak niečo nie je v poriadku.

(Zdroj: Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top