Vlhké múry budov
Vlhké múry budov

Vlhké múry?

Nechceme vás zaťažiť nudným čítaním technických údajov, skôr sa vám chceme predstaviť.

Radi by sme vám priblížili jednu zo špecifických náplní spoločnosti STAFIX. Samotná injektážna technológia je pomerne komplikovaná a v našich končinách stále zriedkavá. Injektáž vykonávame predovšetkým za účelom zamedzenia priesakov.

Vlhké múry domovVlhké múry, zatekajúce pivnice, vytopené šachty, rôzne priesaky zmrašťovacích trhlín, pracovných škár a dilatácií.

V čase, keď naša spoločnosť začala realizovať injektážne práce, nebolo zrejmé, či budeme sanovať viac staré alebo nové objekty.

Dnes však môžeme povedať, že vady a poruchy odstraňujeme predovšetkým v novostavbách. Neodbornosť firiem, nedostatočná kvalita detailov a tlak na ceny predurčujú realizáciu zákaziek s chybami.

Nopové fólie po obvode domov

Je potrebné si uvedomiť, že nie vždy je možné dodatočne zaizolovať objekt. V praxi realizované nopové fólie po obvode domov dotujú murivo vlhkosťou. Nie sú kombinované s drenážou alebo sú zrealizované nefunkčne.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Podrezávanie muriva má taktiež svoje obmedzenia vyplývajúce zo samotnej technológie. Je nevyhnutné zamyslieť sa nad sanačným riešením a netreba veriť zázračným metódam silových polí.

Do sanácie vkladáte nemalé finančné prostriedky, čas a nervy. Nemáte chuť na opätovnú sanáciu.

Chceme vám poskytnúť dobré riešenia a záruku. Uvedomujeme si totiž finančnú náročnosť problémov vzniknutých z vyššie spomenutej nedbanlivosti.

Vlhké múry injektážČo nám prekáža?

Voda je vodivý materiál, vplyvom tejto vlastnosti konštrukcia stráca teplo. Tepelnými mostami klesá povrchová teplota a môže dôjsť k tvorbe plesní.

Existujú objekty, kde sa voda neprejavuje len ako vlhkostná mapa na stene, ale ako mláka na podlahe. V najhoršom prípade injektujeme tlakovú vodu pri havarijných problémoch.

Ako injektujeme?

Predovšetkým tlakovo. Gravitačné metódy považujeme za „hobby“ prevedenie. STAFIX používa najnovšie injektážne pumpy pracujúce na jedno a dvojkomponentnej technológii.

Poznáme široké spektrum materiálov na akrylátovej, polyuretánovej a epoxidovej báze.

Garancie?

Injektážne technológie sú zložitý proces. Nikdy netvrdíme, že injektážou docielime 100% výsledok. Naša prax však ukázala, že pri dodržaní technologických postupov je možné odovzdať dielo tak, aby bol investor spokojný.

V prípade kombinácie injektáže a sanačných systémov je možné poskytnúť dlhodobé záruky s požadovaným výsledkom.

(Zdroj: www.stafix.sk)

Autor: Lyda

Go to Top