Navštívte online portál stavebných prác a súvisiacich služieb – zadajdopyt.sk

Trávnik – zelená pýcha záhrady
Trávnik – zelená pýcha záhrady

Trávnik, zelená pýcha záhrady

Pre krásne zelenú trávnikovú plochu sú potrebné tri základné podmienky: slnečná poloha, dôkladná príprava pôdy pred založením a pravidelná údržba.

Možno ho vnímať zmyslami – prechádzať sa po ňom bosými nohami, hrať sa na ňom s loptou, ležať na jeho chladivom povrchu i obdivovať jeho sviežu farbu v centre záhrady.

Dôkladná príprava pôdy

Pre trávnik treba predovšetkým pripraviť rovný pôdny povrch bez väčších hrúd, zabudnutých kameňov či trčiacich zvyškov koreňov drevín.

Všetky nevhodné časti treba vyzbierať a odstrániť z povrchu i spodnejšej vrstvy ornice.

Pri navážke ornice treba spodnú vrstvu (spravidla utlačenej pôdy) na povrchu rozrušiť, aby sa nová a už jestvujúca vrstva dôkladne spojili.

Pred úpravou pôdy treba odstrániť vytrvalé buriny aj s koreňmi – buď dôkladne mechanicky alebo chemicky – aplikáciou herbicídov.

Založenie trávnika

Trávnik v záhrade môžeme založiť dvoma spôsobmi, a to výsevom a mačinovaním (položením kratších kusov alebo dlhších pásov hotového trávnika, vypestovaného špecializovanou firmou, prípadne svojpomocne).

Hľadáš dobrú firmu alebo šikovného remeselníka?2020-10-21T15:24:16+02:00

Ak sa práve púšťaš do plánovania výstavby rodinného domu alebo väčšej rekonštrukcie, tak si tu správne! Vyžiadaj si nezáväzné cenové ponuky na stavebné práce a súvisiace služby.  Bez registrácie a zbytočných otázok obdržíš niekoľko ponúk od dodávateľov z overeného portfólia. Zadaj dopyt

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2021-01-29T11:01:18+01:00

Prihlás sa u nás na pravidelné konzultácie! Každý pracovný deň v týždni sa v čase od 13:00 do 14:30 hod. máš možnosť sa zúčastniť konzultácie na témy: 1. Obnova bytového domu. Výber zhotoviteľa! 2. Od projektu rodinného domu ku kolaudácii. 3. Ako pracuje kvalitný a nezávislý stavebný dozor. 4. Kúpa nehnuteľnosti. Ako na to? 5. Financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Rezervuj si termín

Základným pravidlom na dosiahnutie krásnej zelenej trávnatej plochy je kosenie už pri výške 6 – 8 cm, pričom ponechávame trávu vysokú 3 – 4 cm.

Tráva musí byť pred kosením suchá.

Krátku pokosenú trávu na trávniku môžeme ponechať, ale musíme ju rovnomerne rozhrabať, ak nemáme špeciálnu kosačku s rovnomerným rozhadzovaním krátkeho pokoseného materiálu.

Trávnik – zelená pýcha záhrady, príprava pôdyPonechanie dlhej trávy alebo hrubšej vrstvy by na trávniku spôsobilo značné škody zadržaním vlhkosti, čo by spôsobilo poliehanie a hnitie porastu.

Naposledy kosíme koncom októbra, aby bol trávnik pred zimou pokosený.

Zavlažovanie

Počas vegetačného obdobia podľa potreby zavlažujeme. Je nesprávne raz trávnik zaplaviť vodou a potom dlhé obdobie nezavlažovať.

Na prevlhčenie pôdy pod trávnikom postačujú zrážky vo výške 10 – 15 mm.

Pri umelom zavlažovaní toto množstvo dosiahneme, keď 1 m2 plochy pokropíme 10 – 15 l vody.

Ak sa v trávniku objaví, napriek všetkej starostlivosti pri príprave pôdy, vytrvalá burina, snažíme sa ju odstrániť.

Môžeme ju vyryť dlátom, aby sme sa dostali k jej koreňom, ale nepoškodili okolitú plochu rastliny. Jednoročné buriny pri častom kosení vymiznú samy.

(Zdroj: Záhradníctvo Atrium)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

    Dopyt na stavebné práce

    Stavba a služby
    Go to Top