Trávnik – zelená pýcha záhrady
Trávnik – zelená pýcha záhrady

Trávnik, zelená pýcha záhrady

Pre krásne zelenú trávnikovú plochu sú potrebné tri základné podmienky: slnečná poloha, dôkladná príprava pôdy pred založením a pravidelná údržba.

Možno ho vnímať zmyslami – prechádzať sa po ňom bosými nohami, hrať sa na ňom s loptou, ležať na jeho chladivom povrchu i obdivovať jeho sviežu farbu v centre záhrady.

Dôkladná príprava pôdy

Pre trávnik treba predovšetkým pripraviť rovný pôdny povrch bez väčších hrúd, zabudnutých kameňov či trčiacich zvyškov koreňov drevín.

Všetky nevhodné časti treba vyzbierať a odstrániť z povrchu i spodnejšej vrstvy ornice.

Pri navážke ornice treba spodnú vrstvu (spravidla utlačenej pôdy) na povrchu rozrušiť, aby sa nová a už jestvujúca vrstva dôkladne spojili.

Pred úpravou pôdy treba odstrániť vytrvalé buriny aj s koreňmi – buď dôkladne mechanicky alebo chemicky – aplikáciou herbicídov.

Založenie trávnika

Trávnik v záhrade môžeme založiť dvoma spôsobmi, a to výsevom a mačinovaním (položením kratších kusov alebo dlhších pásov hotového trávnika, vypestovaného špecializovanou firmou, prípadne svojpomocne).

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Základným pravidlom na dosiahnutie krásnej zelenej trávnatej plochy je kosenie už pri výške 6 – 8 cm, pričom ponechávame trávu vysokú 3 – 4 cm.

Tráva musí byť pred kosením suchá.

Krátku pokosenú trávu na trávniku môžeme ponechať, ale musíme ju rovnomerne rozhrabať, ak nemáme špeciálnu kosačku s rovnomerným rozhadzovaním krátkeho pokoseného materiálu.

Trávnik – zelená pýcha záhrady, príprava pôdyPonechanie dlhej trávy alebo hrubšej vrstvy by na trávniku spôsobilo značné škody zadržaním vlhkosti, čo by spôsobilo poliehanie a hnitie porastu.

Naposledy kosíme koncom októbra, aby bol trávnik pred zimou pokosený.

Zavlažovanie

Počas vegetačného obdobia podľa potreby zavlažujeme. Je nesprávne raz trávnik zaplaviť vodou a potom dlhé obdobie nezavlažovať.

Na prevlhčenie pôdy pod trávnikom postačujú zrážky vo výške 10 – 15 mm.

Pri umelom zavlažovaní toto množstvo dosiahneme, keď 1 m2 plochy pokropíme 10 – 15 l vody.

Ak sa v trávniku objaví, napriek všetkej starostlivosti pri príprave pôdy, vytrvalá burina, snažíme sa ju odstrániť.

Môžeme ju vyryť dlátom, aby sme sa dostali k jej koreňom, ale nepoškodili okolitú plochu rastliny. Jednoročné buriny pri častom kosení vymiznú samy.

(Zdroj: Záhradníctvo Atrium)

Autor: Lyda

Go to Top