Štýlový exteriér s gabionmi, ako oporný múr
Štýlový exteriér s gabionmi, ako oporný múr

Štýlový exteriér s gabionmi

Kameň a kov sú materiály, ktoré sa dnes objavujú vedľa seba, v interiéroch, na fasádach budov aj v ich exteriéroch, v rozmanitých podobách a niekedy až bizarných kombináciách.

Zo spojenia prirodzených vlastností týchto dvoch materiálov vznikol nový prvok v architektúre a stavebníctve – gabiony.

K súčasným trendovým prvkom stavebníctva na Slovensku a modernej architektúry patrí už tri desiatky rokov stavebná gabionová technológia zo zvarovaných sietí.

Mimoriadna kvalita a vlastnosti Gabionovej stavebnicovej konštrukcie ponúkajú súčasnému modernému stavebníctvu adekvátnu náhradu za betónové objekty rôzneho zamerania.

Gabionové konštrukcie sa dajú využiť na rôzne účely, najčastejšie ako suchá technológia výstavby oporných múrov, plotov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov.

Z verejných priestorov do záhrad

Štýlový exteriér s gabionmi, ako opora svahuZ verejných priestranstiev prenikli gabiony aj do súkromných, hlavne vďaka tomu, že sú ozvláštňujúcim prvkom exteriéru.

Je už len na tvorivosti záhradných architektov či samotných majiteľov záhrad, akým spôsobom využijú doplnia štýlový exteriér s gabionmi.

Gabiony – čiže koše, sa napĺňajú kameňom, dajú sa využiť ako ploty, oporné múry, ale môžu sa kombinovať aj so živými plotmi, trávou, kríkmi, trvalkami, čím vznikajú zaujímavé variácie spojenia neživých materiálov so živou prírodou.

Na výplň možno použiť aj zeminu a tak zrealizovať výstavbu strmých zatrávnených svahov.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Do záhrady sú vhodné gabiony stavebnice BLOCK – SK® Samotná konštrukcia gabionov zo zváraných sietí BLOCK – SK® je tvorená drôtenými košmi zhotovenými z pozinkovaného drôtu s protikoróznou povrchovou úpravou.

Siete na koše sa vyrábajú zváraním z drôtu rôzneho priemeru a spájajú sa špirálami a dištančnými sponami.

Zo sietí sa priamo na mieste určenia vytvárajú drôtené koše – gabiony, ktoré sa plnia kameňom.

Z pohľadovej strany sa kamene vkladajú ručne, stredná časť sa vypĺňa kameňmi drobnejšej frakcie, resp. odpadovým materiálom.

Ak vzhľad nie je dôležitý, celý objem sa môže naplniť kameňmi strojom. Gabiony sa dajú robiť aj v zime, keďže pri ich realizácii sú mokré procesy vylúčené.

Gabiony ako oporný múr

Štýlový exteriér s gabionmi ako plotAk vlastníte pozemok vo svahu, pri jeho úprave sa nevyhnete stavbe oporných múrov. Prečo nevyužiť moderný prvok, ktorý nová doba priniesla v podobe gabionov?

Na tento účel sú vhodné gabionové konštrukcie s odstupňovaním na pohľadovej strane, čo umožní neskoršie zazelenanie konštrukcie.

Výhodou gabionov je vnútorná pružnosť, vďaka čomu sa konštrukcia nemusí zakladať v nezamŕzajúcej hĺbke.

Odporúčané zahĺbenie je 0,0–0,5 m, podkladová vrstva sa robí zo zhutneného makadamu v hrúbke 15 až 20 cm. Použiť sa môže aj betón.

Zásyp za oporným múrom z gabionových konštrukcií musí byť z vodopriepustného materiálu, zo štrku alebo kameňa, kvôli odvedeniu vody a vytvoreniu prirodzeného hydraulického filtra.

Vodopriepustnosť objektov z gabionov ich predurčuje na sanáciu zosuvov.

(Zdroj: archív)

Autor: Lyda

Go to Top