Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu
Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu

Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu

Dňom uzavretia a podpisu sprostredkovateľskej zmluvy medzi realitnou kanceláriou a vlastníkom, čiže predávajúcim sa začína vaša nehnuteľnosť reálne ponúkať na realitnom trhu.

Pri dobrom výbere realitky sa vaše starosti súvisiace s predajom končia. O všetko ostatné sa postará realitná kancelária.

Riadne sa oboznámila s ponúkanou nehnuteľnosťou, preštudovala dokumenty súvisiace s vlastníckymi právami k nehnuteľnosti, poverila makléra ktorý sa bude špeciálne starať o vašu nehnuteľnosť.

Pri absolvovaní úvodnej obhliadky na nehnuteľnosti, maklér ukázal všetky jeho priestory a vysvetlil postup organizácie obhliadok s potenciálnymi záujemcami.

V prípade, že predávaná nehnuteľnosť vyžaduje väčšiu prípravu na predaj, tzn. potrebuje stavebné úpravy alebo lepšie zariadiť, skrášliť interiér (homestaging), v profesionálnej realitnej kancelárii vám to vedia zabezpečiť.

Nastupuje realitný maklér

Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu dáva záruky, že vašej nehnuteľnosti sa ujme skúsený predajca.

Realitný maklér v rámci úvodnej obhliadky alebo až po vykonaní interiérových úprav zdokumentuje stav nehnuteľnosti v podobe fotografií z interiéru aj exteriéru, vykoná potrebné poznámky a zadováži od vlastníka pôdorys stavby.

Potom nastupuje marketing, v podobe verejnej prezentácie nehnuteľnosti na webe realitnej spoločnosti, na inzertných portáloch, prípadne v miestnych médiách, ako sú rozhlas, televízia, tlač, ale aj individuálna roznáška letákov najmä v lokalite, kde sa predávaná nehnuteľnosť nachádza.

Rozsah reklamy a spôsob prezentácie závisí predovšetkým od ceny samotnej nehnuteľnosti a či ide o exkluzivitu pri predaji alebo nie. Dnes sa už bežne používa aj videoprezentácia, ako virtuálna online prehliadka nehnuteľnosti z pohodlia domova.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Plánovanie obhliadok

Maklér priebežne oslovuje záujemcov a komunikuje s nimi, aby ich lepšie spoznal. Plánuje a organizuje obhliadky, najlepšie hneď s viacerými záujemcami s dôrazom na čas a súkromie svojho zadávateľa, tzn. vlastníka nehnuteľnosti. V prípade profesionálnych maklérov sa často stáva, že obhliadky realizujú bez prítomnosti vlastníka.

Po každej obhliadke vykoná rekapituláciu a v prípade vážneho záujmu to konzultuje s predávajúcim.

Aj pre predávajúceho platí, že obhliadka neslúži na dojednávanie kúpnej ceny nehnuteľnosti, ale výlučne k tomu, aby sa kupujúci informoval a dozvedel sa čo najviac.

Vážny záujemcovia si často žiadajú druhú obhliadku a až potom sa ide do kancelárie k nahliadnutiu  dokumentov, ktoré s nehnuteľnosťou súvisia, ako napríklad:  Fotokópia z katastrálnej mapy; Výpis listu vlastníctva; Nadobúdacia zmluva, prípadne osvedčenie o dedičstve; Potvrdenie o veku stavby; Ročné vyúčtovanie za energie, vyrovnanie nedoplatkov; Pri domoch kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia pri novostavbe, revízne správy; Pri pozemkoch sa oboznámiť s územným plánom, dokumentáciu o napájacích bodoch na inžinierske siete, ako sú voda, elektrina, plyn.

Ak sa našiel ten pravý a má za sebou úspešne aj vyjednávanie o záverečnej cene ponúkanej nehnuteľnosti s predávajúcim, môže nasledovať podpis rezervačnej zmluvy.

Rezervácia nehnuteľnosti

Zarezervovanie nehnuteľnosti dáva záruky všetkým zainteresovaným, – realitnej kancelárii, kupujúcemu aj predávajúcemu.

Predávajúci sa v nej zaväzuje, že nebude rokovať s inými záujemcami o nehnuteľnosť a to až do dátumu určeného v rezervačnej zmluve.

Kupujúci rezervačnou zmluvou potvrdzuje vážny záujem o ponúkanú nehnuteľnosť.

Často sa stáva, že zainteresovaní, ako predávajúci tak aj kupujúci odstupujú od zmluvy práve z dôvodov výhodnejšej ponuky.

Uzavretím rezervačnej zmluvy sa zaväzujú zložiť rezervačnú zálohu, zvyčajne vo výške do 5% z ceny nehnuteľnosti, ktorá slúži zároveň ako zmluvná pokuta.

(Zdroj: Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top