Poveriť s predajom realitnú kanceláriu
Poveriť s predajom realitnú kanceláriu

Poveriť s predajom realitnú kanceláriu?

Predaj nehnuteľnosti je náročný proces, kde sa nesmie spraviť ani jedna chybička.

Preto hneď na začiatku odporúčame zvážiť, či predávať nehnuteľnosť sám alebo radšej poveriť s predajom realitnú kanceláriu. Pustiť sa do predaja sám, by nemuselo dopadnúť veľmi šťastne.

Prinajmenšom by sa mohlo stať, že nehnuteľnosť budete predávať podstatne dlhšie než ste plánovali a čas v tomto prípade znamená 2 x peniaze. Strácate svoj drahý čas a pridlhý predaj postupne znižuje cenu vašej nehnuteľnosti.

Preto by bolo lepšie poveriť s predajom realitnú kanceláriu.

Ako si vybrať tú správnu realitku?

V prvom rade sa pozerajte na referencie a odporúčania. Nájdete ich obvykle na webe RK, prípadne si  ich vypýtajte alebo ich hľadajte u svojich známych, priateľov, príbuzných ktorí už podobnú skúsenosť absolvovali.

V ďalšom kroku sa sústreďte na históriu a povesť realitnej kancelárie, veľa vám o nej prezradí.

Vykonajte osobnú návštevu a pozrite si ich priestory, zaujímajte sa o to, kde inzerujú a čo všetko využívajú z hľadiska marketingu pre podporu predaja.

Potom preskúmajte ich cieľovú skupinu tak, že budete hľadať v ponuke RK, nehnuteľnosti podobné tej vašej.

Spýtajte sa, čo všetko za vás realitka urobí, aká je predajná stratégia, aká bude výška provízie, aký bude medzi vami zmluvný vzťah, či pôjde o exkluzivitu alebo nie a pod.

Názor, ktorý tvrdí, že čím viac realitných kancelárií bude nehnuteľnosť predávať, tým rýchlejšie a za lepšiu cenu sa predá – je nepravdivý.

Prax ukázala, že ak sa predávajúci vydal spomínanou cestou, skôr ublížil svojej nehnuteľnosti a bol donútený napokon predávať za nižšiu cenu než predpokladal.

Preto radíme, že ak sa rozhodnete pre predaj cez viaceré realitky, vyberte ich maximálne 2 až 3.

Ak ale pôjdete do exkluzívnej zmluvy s jednou realitnou kanceláriou, je vysoko pravdepodobné, že sa k predaju vašej nehnuteľnosti budú správať ešte zodpovednejšie.

Zmluva o sprostredkovaní predaja

Po výbere realitnej kancelárie môže nasledovať uzavretie zmluvy o sprostredkovaní. Ak pôjde o viac RK, potom je dôležité, aby boli podmienky predaja rovnaké pre všetkých, najmä čo sa týka ceny ponúkanej nehnuteľnosti.

Poznámka: Pri výbere a poverení viacerých realitiek s predajom, budete uzatvárať neexkluzívnu zmluvu, tzn. klasickú sprostredkovateľskú zmluvu s realitnou kanceláriou.

Pre vlastníka to znamená, že nie je zmluvne obmedzený v predaji cez ďalšie realitky a predaj môže realizovať aj sám.

Ak poveríte jedinú realitnú kanceláriu s predajom a pôjde o exkluzívnu zmluvu, vlastník nehnuteľnosti nemôže predávať ani prenajímať nehnuteľnosť cez iné realitné kancelárie.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Exkluzívna zmluva postupom času aj u nás naberá na svojom význame. Je stále viac klientov, ktorí volia cestu exkluzívneho vzťahu s realitnou kanceláriou.

V zahraničí, kde sa realitný trh rozvíja podstatne dlhšie, realitné kancelárie majú so svojimi klientmi skoro výlučne vzťah exkluzívneho zastúpenia.

Sprostredkovateľská zmluva s realitkou

Po rozhodnutí poveriť s predajom ú kanceláriu prichádza na rad sprostredkovateľská zmluva medzi vlastníkom a realitkou. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy musí byť v písomnej podobe.

Je to aj pod tlakom posledných legislatívnych zmien, ktorá túto povinnosť priamo ukladá realitnej kancelárie. V prípade jeho nesplnenia riskuje pokutu zo strany štátu a to až do výšky 16 500 EUR.

V praxi to vyzerá úplne ináč. Väčšina realitných kancelárií túto povinnosť obchádza aj z dôvodu neochoty ľudí sa formálne viazať. Povinnosť zo zákona takúto zmluvu uzavrieť, je ale silným argumentom na jej realizovanie.

Sprostredkovateľská zmluva je vlastne písomná dohoda medzi záujemcom (vlastníkom nehnuteľnosti) a sprostredkovateľom (realitnou kanceláriou), v ktorej sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach o sprostredkovaní za presne stanovený poplatok.

Realitná kancelária sa na základe zmluvných podmienok zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k čo najlepšiemu predaju nehnuteľnosti.

Sprostredkovateľská zmluva s realitnou kanceláriou upresňuje právny vzťah s klientom.

Určuje predmet zmluvy a presne dohodnuté podmienky predaja nehnuteľnosti, ako spôsob propagácie, uverejňovanie ponúk, prístup na nehnuteľnosť, obhliadky, stanovuje výšku odmeny za poskytované služby a právny servis.

Predovšetkým, ale poskytuje vyváženú ochranu realitnej kancelári, ako aj klientovi a to nielen v zmysle platných predpisov, ale aj s ohľadom na zásady čestného a férového podnikania.

(Zdroj: Foto – Pixabay)

Autor: Lyda
Go to Top