Kúrenie budúcnosti, Tepelné čerpadlo
Kúrenie budúcnosti, Tepelné čerpadlo

Kúrenie budúcnosti: teplo z obnoviteľných zdrojov

Štáty Európskej únie sa zaviazali znížiť emisie CO2. Nielen priemysel, ale aj segment vykurovania a ohrev úžitkovej vody majú veľký potenciál spolupodieľať sa na tomto záväzku.

Zamýšľate sa nad tým, ako by ste mohli aj vy prispieť k ochrane životného prostredia ekologickým spôsobom vykurovania a zároveň znížiť váš rozpočet?

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je ideálnym riešením.

Patrí medzi zdroje, vďaka ktorému získate čistú energiu bez produkcie emisií a nezávislosť na dodávkach zemného plynu a narastajúcich cien fosílnych palív.

Princíp tepelného čerpadla vzduch – voda spočíva v odčerpaní tepelnej energie z vonkajšieho prostredia a jej odvádzaní do vykurovacieho systému objektu.

Atmosféra Zeme je neustále ohrievaná slnečným žiarením.

Tepelné čerpadlo, ako kúrenie budúcnosti túto nízkopotenciálnu energiu vzduchu odovzdáva do vody a topného média pre vykurovanie bytu, rodinného domu či kancelárie a tiež na ohrev teplej úžitkovej vody.

Jeho prevádzkovanie je ekonomickejšie oproti iným tepelným zdrojom vďaka tomu, že využíva princíp prenosu tepla a nie premeny tepla napríklad spaľovaním.

Pracuje podobne ako chladnička, ktorej hnacím prvkom je kompresor poháňaný elektromotorom.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Tepelné čerpadlo umožňuje mnoho variant zapojenia do vykurovacieho systému.

Je možné používať ho samostatne pre ohrev teplej vody, a taktiež ho môžete využívať aj v spojení s ďalšími zdrojmi tepla – kotlom na plyn, drevo, olej či elektrickú energiu.

Nevyžaduje terénne úpravy

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je navrhnuté ako split systém. Má oddelenú vonkajšiu jednotku pozostávajúcu z kompresora, inverterového riadenia, kondenzátora a vnútornú jednotku – hydromodul.

Na tento hydromodul sú pripojené všetky ostatné súčasti vykurovacieho systému – radiátory, podlahové kúrenie, zásobník na teplú úžitkovú vodu atď.

Jednou z predností tepelného čerpadla vzduch – voda je rýchla montáž, pretože nevyžaduje žiadne terénne úpravy ani dodatočné investície.

Vďaka tejto výhode sú náklady na zriadenie čerpadla typu vzduch – voda v porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel najnižšie.

Ideálne by mal byť návrh tepelného čerpadla súčasťou projektu stavby.

Nie je to však podmienkou. Tepelné čerpadlo je možné vybudovať aj dodatočne. Musíte ale počítať s vyššími nákladmi, ktoré sú potrebné na zateplenie stavby, na výmenu okien a na prestavbu vykurovacieho systému.

Inštalácia tepelného čerpadla má zmysel len vtedy, keď je stavba zateplená a jej energetická náročnosť zodpovedá požiadavkám vysoko energeticky úsporných budov.

V takomto prípade môžete v budúcnosti rátať s úsporou 60 až 80 % oproti plynovému či elektrickému vykurovaniu.

Autor: Lyda

Go to Top