Kúpa rekreačnej nehnuteľnosti, chatka
Kúpa rekreačnej nehnuteľnosti, chatka

Kúpa rekreačnej nehnuteľnosti – Hurá na chalupu I.

Súčasný trend poukazuje na narastajúci záujem ľudí z miest o kúpu nehnuteľnosti, ktorá by im poskytla možnosť ,,vypnúť“. Chalupa či chata je miestom oddychu a pokoja, druhý domov, miesto stretnutia s priateľmi, návrat k prírode.

Dovolím si zacitovať slová majstra Jana Wericha: „My, obyvatelia miest, si kúpou chalupy kupujeme naspäť vlastnú minulosť, aby sme sa vďaka nej mohli dožiť vlastnej budúcnosti lepšej, než nám ponúka pohľad z okien paneláku.“

Kúpa rekreačnej nehnuteľnosti, chalúp a chát je u nás obľúbená hlavne preto, lebo sme v jadre vidiečania, väčšinou iba ,,prelakovaní na mestských“. A tak sa vraciame ku svojim koreňom. Ja sa za to nehanbím. A kto sa hanbí, nech si nekupuje chalupu.

Nasledujúce riadky by sme radi venovali tým, ktorí zvažujú kúpu vlastného ,,vidieckeho sídla“.

Kúpa rekreačnej nehnuteľnosti sa rozdeľuje na nasledovné kroky:

Výber nehnuteľnosti

Zvážte predovšetkým, na čo má daná nehnuteľnosť slúžiť (pre vlastné využívanie na víkendy a prázdniny, na realizáciu vašich koníčkov, či ako investícia na komerčný prenájom, prípadne na neskoršie trvalé bývanie).

Zvoľte si lokalitu s prihliadnutím na prírodné bohatstvo okolia, možnosti športu a výletov, ale aj bezkonfliktné prostredie z hľadiska spoločenského spolunažívania.

Urobte si pár výjazdov do vytypovaných lokalít a zoznámte sa s prostredím priamo na mieste. Spíšte si svoje požiadavky a potreby do prehľadných bodov, podľa ktorých potom pri hľadaní postupujeme.

Požiadavky

1. maximálna vzdialenosť od trvalého bydliska,
2. umiestnenie (samota, polosamota, v obci a pod.),
3. nároky na prístupovú cestu a inžinierske siete,
4. pozemok – rozloha, charakter,
5. požadovaný stav nehnuteľnosti (po rekonštrukcii alebo pôvodný stav),
6. minimálna obytná plocha, prípadná možnosť dostavby,
7. nároky na občiansku vybavenosť, ktorú považujete za nevyhnutnú v blízkom okolí,
8. bude lokalita vyhovovať vašim záľubám? (hubárčenie, lyžovanie, turistika, vodné športy a pod.),
9. … a iné, pre vás dôležité skutočnosti.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Našli ste pár zaujímavých ponúk. Čaká vás prvý rozhovor s realitným maklérom. Pýtajte sa na všetko, čo je pre vás dôležité. Popíšte mu detailne, čo hľadáte, aby vám vedel správne poradiť.

Je rozumnejšie dohodnúť si osobnú prehliadku už iba takej nehnuteľnosti, ktorá spĺňa vaše pripravené požiadavky. Vyhnete sa tak zbytočnému sklamaniu, ušetríte čas a výdavok za benzín.

Financovanie

Pokiaľ plánujete kúpu nehnuteľnosti z úverových prostriedkov, je potrebné prejsť si detailne s realitným maklérom možnosti tohto druhu financovania u konkrétnej nehnuteľnosti, o ktorú sa zaujímate.

Pre jednotlivé druhy stavieb totiž platia v bankách rozdielne pravidlá. Skúsený realitný maklér vám bude vedieť ponúknuť konkrétne možnosti.

Osobná prehliadka nehnuteľnosti

Dohodnite si termín tak, aby ste videli stavbu a pozemok pri dennom svetle a mali dosť času prejsť sa aj po okolí.

Všímajte si stav stavby, hlavne múry (ktoré sú nosné), strechu (krytina, krov, komíny), skontrolujte, ako je to s vodou, elektrikou, plynom a kanalizáciou, prípadne, aká je vybavenosť obce.

Príprava na kúpu vybranej nehnuteľnosti

Pokiaľ máte šťastie a našli ste ten správny objekt, je čas na kontrolu dokumentov, ktoré sú pre právoplatné nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti potrebné a ktoré vám realitný maklér pri potvrdení záujmu o kúpu v kancelárii predloží:

Hurá na chalupu na vidiekua) list vlastníctva: Poskytne informáciu o vlastníkovi (aj ako nehnuteľnosť nadobudol), o druhu stavby (rodinný dom, chata prípadne iný druh stavby, či má stavba súpisné číslo alebo nie), o rozlohe a charaktere pozemku, o prípadných ťarchách a vecných bremenách. Dočítame sa tu aj to, či nejde o pamiatkovo chránený objekt.

b) katastrálna mapa: Zobrazuje tvar pozemku a umiestnenie stavby na pozemku (ak je stavba zakreslená). V prípade nejasností alebo ak pozemok nie je oplotený, je rozumné nechať si geodetom pozemok presne zamerať.

c) územný plán obce: Overte si, či sa v blízkosti nehnuteľnosti, ktorú zamýšľate kúpiť, nechystá výstavba ohrozujúca pokoj a súkromie, ktoré od nehnuteľnosti očakávate.

Ako aj to, či sa nehnuteľnosť nenachádza v záplavovej zóne, prípadne v niektorom z ochranných pásiem či na území prírodnej rezervácie.  To všetko by mohlo mať vplyv na vaše ďalšie plány.

Kúpa a prebratie nehnuteľnosti

Kúpnu zmluvu, návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ako aj preberací protokol vám vypracuje realitná kancelária.

Odporúčame nechať si vypracovať tieto dokumenty realitnou kanceláriou aj v prípade, pokiaľ ste si našli nehnuteľnosť sami priamo od vlastníka.

Budete mať istotu, že dokumenty obsahujú všetky dôležité fakty a skutočnosti týkajúce sa vášho konkrétneho prípadu.

Autor: Lyda
Go to Top