Informačné zdroje

Informačné zdroje

AAdvokáti, Slovenská advokátska komora
Vyhľadaj advokáta, hosťujúci advokát, euroadvokát, medzinárodný advokát, právnik...
CCena štátu, Slovensko v číslach
Portál Cena štátu prináša detailné údaje o príjmoch a výdavkoch verejnej správy...
CCentrálny register dlžníkov / CERD
Register bankových a nebankových pohľadávok, nesplatené úvery, iné záväzky...
CCentrálny register zmlúv / CRZ
Verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv v elektronickej podobe...
DDlžníci, zoznam dlžníkov
Dlžník pre Sociálnu poisťovňu, Zdravotnú poisťovňu, Dlh na poistnom, na daniach...
DDôvera Zdravotná poisťovňa
Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku...
EElektronické zdravotníctvo - Ezdravie
Zdieľanie zdravotnej dokumentácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi...
EEurópska únia, oficiálna webová lokalita
Informácie o Európskej únii, o inštitúciách, orgánoch, agentúrach, o záväzkoch...
EEurópsky portál elektronickej justície
European Justice - Centrálne elektronické miesto pre oblasť justície, právo v EÚ...
IInštitút ekonomických a spoločenských analýz, INESS
Projekty - Ekonomická olympiáda, Byrokratický index, Slovensko 2044, Cena štátu...
KKatastrálny portál Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Nehnuteľnosti...
KKódy štátov
Medzinárodné kódové označenie štátov podľa ISO, pre Slovensko 703, SVK, SK...
LLekár - Pre pacientov aj pre lekárov
Zistite čo vám je. Bez čakania! Spýtajte sa na vaše príznaky aj rezervácia lekárov...
MMinisterstvo spravodlivosti SR
Oficiálna stránka Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky...
MMinisterstvo zdravotníctva SR
Oficiálna stránka Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky...
MMinisterstvo zdravotníctva SR
Oficiálna stránka Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky...
NNárodný portál zdravia, pre občanov a zdravotnícky personál
Zdravie v čase, zdravotníctvo u nás a vo svete, choroby a liečba, ohrozenie zdravia...
NNotárske centrálne registere SR
Register záložných práv, osvedčení, zápisníc, dražieb, notárskych úradov...
OObchodný register SR
Verejný zoznam, zapisujú sa do neho zákonné údaje týkajúce sa podnikateľov...
PPrávny a informačný poradca Slov-Lex
Právne predpisy, Zbierka zákonov, právo, e-Legislatíva, Tezaurus slovenského práva...
PPrávny poradca - Justičná Revue
Slovníky a články z oblasti práva. Právo, rady, vzory podaní, žalôb a zmlúv...
PPreventívne - Zdravotnícky portál
Obsah tvorený v spolupráci s lekármi a odborníkmi z oblasti zdravotníctva...
PPríslušnosť justičných orgánov
Informácie o organizácii a príslušnosti súdov, justičných orgánov podľa štátov, právo...
RRegistrácia, registre, evidencie, zoznamy
Informácie o registrácii a zoznamy zákonom stanovených registrov...
RRegistre a evidencie MV SR
Register a evidencia združení, fondov, politických strán, hnutí, neziskoviek, nadácií...
RRegistre o podnikateľoch vedené úradom
Register, databáza konečných užívateľov výhod, verejné obstarávanie...
RRospočet verejnej správy
Hospodárenie štátu, vlády, verejnej správy, územnej samosprávy...
SSlovenská kancelária poisťovateľov
Vyhľadávanie poisťovateľov vozidiel, poistných zmlúv, hľadaj podľa evidenčného čísla...
SSlovensko, Ústredný portál verejnej správy
ÚPVS zabezpečuje centrálny prístup k službám verejnej správy pre občanov...
SSlovenský pacient, Sprievodca vaším zdravím
Témy - Som zdravý, Pohyb a cvičenie, Prostredie, Strava, Prvá pomoc, Relax...
SSúdne rozhodnutia
Povinné zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí, Súdy a rozhodnutia...
ŠŠtatistický úrad SR
Určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje...
TTransparency International Slovensko
Jeho poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií...
UÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou a poistením...
VVšeobecná zdravotná poisťovňa, VšZP
Štátna verejná zdravotná poisťovňa. Zdravotnú starostlivosť pre pacientov...
ŽŽivnostenský register SR
Verejný zoznam podnikateľov - živnostníkov, ktorým bol vydaný živnostenský list...

Vypočítajte si vašu hypotéku…

Rekonštrukcia vs. novostavba…

Ako to vlastne chodí na letisku…

Ako chutí dobrá káva vo svete…

Abc katalóg

Povinnosti pred a po kúpe bytu…

Abc katalóg

Náklady pri kúpe domu…

Veľká a úsporná biela technika…

Ako si vybrať notebook…

Abc katalóg

Kvalitné značky hodiniek…

Abc katalóg

Čiapky a klobúky pre každého…

Strach z umelej inteligencie…

Objavili novú planétu…

Ľad v Grónsku sa topí rýchlejšie…

Naše vynálezy pre celý svet…

Skvelé bytové doplnky…

Ako to funguje v realitách… 

Vplyv plesní na naše zdravie…

Aké sú vaše šance na novú prácu…

Viete koľko zarábajú programátori?

Pomôže vám pri podnikaní… 

(Prečo) sme vo vesmíre sami?

Hľadáte podnikateľský účet?

Prvé auto na svete má 130 rokov…

Montgolfiéra – Prvý let človeka…

Kam sa vybrať na lyžovačku…

Appky v mobile na dovolenke…

Turistický sprievodca, nezablúdite!

Odneste si zážitky z Dubaja…