Fasáda Caparol Capatect Carbon
Fasáda Caparol Capatect Carbon

Fasáda Caparol – Capatect Carbon: na výsledku záleží!

Tmavé farby na zateplenej fasáde?

S Caparol – Capatect Carbon to je možné! U bežných zateplených fasád je farebné stvárnenie fasády limitované a aplikovali sa iba svetlé farby. Tento limit bol daný hodnotou súčiniteľa odrazivosti svetla 25 – 30.

Riešenie prichádza vo forme zatepľovacieho systému Caparol – Capatect Carbon, ktorý dáva úplnú slobodu pri voľbe farebného odtieňa.

Systém Carbon umožňuje pri dodržaní predpísanej skladby použitie výrazne tmavých odtieňov až do hodnoty súčiniteľa odrazivosti 6.

Bezpochyby najekologickejším a najistejším spôsobom získavania energie je jej úspora. Nepodlieha ani miere inflácie, ani nezahrieva atmosféru, je jednoducho získateľná.

Technicky vyspelý zatepľovací systém Caparol – Capatect Carbon zaistí nielen úsporu energie pre dom, ale poskytne dlhodobú životnosť a odolnosť systému, a tým trvale zhodnotí nehnuteľnosť. Zároveň účinne prispeje k udržaniu hodnotného životného prostredia.

Dôvod týchto obmedzení je nasledovný:

Kým v interiéri a masívnej nosnej konštrukcii dochádza k malým teplotným rozdielom, na fasáde budov dochádza k veľkým teplotným zmenám.

Teplotné zmeny sú vyvolané nielen teplotou vzduchu, ale aj dopadajúcim slnečným žiarením, ktoré pri kolmom dopade na fasádu naberá intenzitu až 1000 W/m2.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Fasáda CaparolOslnená fasáda Caparol – Capatect sa tak v zimnom období počas mrazov môže ohriať aj nad 40°C. Takýmito teplotnými zmenami je vonkajšie súvrstvie namáhané tým viac, čím je fasáda tmavšia, čo môže viesť k degradácii použitého izolantu, k výrazným tvarovým zmenám, k vzniku prasklín a k odlupovaniu omietky.

Naopak, svetlé fasádne farby slnečné žiarenie opticky odrážajú a teplotné zmeny na fasáde nie sú až tak výrazné ani na oslnených miestach.

Vhodná technológia

Týmto nepriaznivým javom je možné úspešne čeliť, a to použitím vhodnej technológie, ktorú Capatect Carbon poskytuje.

tepelno-izolačných systémov má v sebe obsiahnuté rozptýlené voľné uhlíkové vlákna, ktoré plnia funkciu výstuže. Všeobecne je známe, že uhlíkové vlákna patria medzi najpevnejšie prírodné materiály.

A práve vďaka voľným uhlíkovým vláknam a novej generácie spojív dosahujú materiály z radu Carbon podstatne vyššiu mechanickú odolnosť a umožňujú architektom a investorom naplno rozvinúť svoju farebnú predstavivosť pri finálnom farebnom stvárnení fasád.

Odolnosť a životnosť

Fasáda budov je okrem teplotných zmien namáhaná aj hlukom, otrasmi a vibráciami, ktoré prestupujú celou hĺbkou konštrukcie a tepelnoizolačnými vrstvami. Pri dlhšom zaťažení tohto druhu dochádza k narušeniu súdržnosti a kotvenia zatepľovacieho systému.

Uhlíkové vlákna, ktoré sú aplikované do omietok a spojovacieho materiálu radu Carbon, predlžujú životnosť zatepľovacieho systému na dvojnásobok. Zároveň zabezpečujú pre túto zateplenú fasádu pevnosť a tuhosť, ktorá je porovnateľná s nezateplenými viacvrstvými omietkami aplikovanými v minulosti.

Patentovaná neprierazná fasáda odolá aj vandalom. Medzi rozhodujúce požiadavky investorov okrem ceny zatepľovacieho systému patrí predovšetkým kvalita a životnosť systému, ale taktiež odolnosť fasády pred mechanickým poškodením.

Systém Caparol – Capatect Carbon odolá nárazu 1kg oceľovej gule z výšky 6m, bežne odoláva krupobitiu, nárazníkom áut pri parkovaní pri fasáde, ďatľom a vandalom.

Výhody fasády Caparol:

V porovnaní s konkurenciou CAPAROL už 120 rokov vyvíja vo svojich laboratóriách tie najkvalitnejšie materiály pre dlhodobú ochranu povrchových úprav stien a fasád a vie dlhodobo garantovať funkčnosť zatepľovacieho systému aj pod tými najtmavšími farbami omietok.

Fasáda Caparol – Capatect zabezpečuje:

– dlhodobú protiplesňovú a protiprachovú ochranu omietok s najnižšou nasiakavosťou,
– samočistiaci efekt fotokatalýzou a vodoodpudivými zložkami omietok,
– najvyššia pevnosť lepidiel na trhu na prepichnutie,
– vysokoúnosná výstužná sklotextilná tkanina, izolanty vyrábané pre nemecký trh,
– dlhodobá garantovaná farebnostálosť farieb, omietok a lakov, zhotovovanie výhradne podľa európskej normy ETAG004, čo zaručuje nemeckú kvalitu výsledku.

Novinkou od Caparol je náter pre eliminovanie elektronického smogu od mobilov a pod.

(Zdroj: Ing. Tomáš Maroš)

Autor: Lyda
Go to Top