Drevodom Rajec, zrubové domy
Drevodom Rajec, zrubové domy

Drevodom Rajec

Drevodom Rajec má s ťažbou dreva a jeho spracovaním dlhoročné skúsenosti, ktoré zhodnocuje jedinečnou technológiou výroby Kanadských zrubových stavieb. Know-how získala priamo z Kanady a ako prvá v strednej Európe ho od roku 1995 prispôsobuje slovenským podmienkam a stavebným normám.

Stavby predstavujú unikátne architektonické diela, ktoré v plnej miere odzrkadľujú predstavy a požiadavky zákazníkov.

Drevodom Rajec je súkromná drevospracujúca spoločnosť, založená v roku 1992, so sídlom v hornatej oblasti severného Slovenska, v mestečku Rajec neďaleko Žiliny.

Opracovanie dreva je čisté a precízne

Jeho úroveň je porovnateľná s kvalitou, ktorú dosahujú prestížne kanadské firmy zaoberajúce sa výstavbou zrubových domov.

Kapacita výroby umožňuje postaviť cca 100 domov ročne. Stavby spoločnosti sa realizujú najmä na Slovensku a v Českej republike, ale viacero stavieb už bolo exportovaných aj do zahraničia.

Z celkového počtu stavieb sa realizuje približne 30% na Slovensku, 30% v Českej republike a 30% v ostatných krajinách EÚ. Najväčšími devízami spoločnosti sú bohaté skúsenosti z praxe a detailná znalosť technológie.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Kontrola kvality a technológie výroby

Výber guľatiny na stavbu zrubových domov sa vykonáva najprv vizuálne z ponúknutých rubných a predrubných porastov. Následne sa na odvoznom mieste vyberie vhodná guľatina, ktorej priemer sa zisťuje lesníckou priemerkou.

Takto vybratá guľatina sa prevezie na manipulačnú skládku firmy, kde sa vizuálne preberie ešte raz a kusy zodpovedajúce najprísnejším kvalitatívnym kritériám sa vyberú na výstavbu zrubových domov. Spravidla to býva 50% drevnej hmoty, ktorá prešla prvým výberom z odvozného.

Drevodom rajec, zrubový domGuľatina vybraná na výstavbu je okamžite ošetrená impregnačným postrekom proti škodcom, navyše celá manipulačná skládka firmy je zaistená feromónovými lapákmi.

Na výstavbu zrubových domov sa používa guľatina so stredovým priemerom 200 až 400 mm v závislosti od účelu, ktorý má konkrétna stavba plniť, a od klimatických podmienok v lokalite výstavby.

Štandardne odporúčaný priemer 300 mm vyhovuje európskej norme o tepelných stratách.

Tepelný odpor ďalších častí konštrukcie stavby, ako sú okná, dvere, podlahy, stropy a strecha, sú navrhnuté tak, aby vyhovovali súčasnej európskej norme o energetických stratách.

Výrobný postup

– Guľatina, ktorá bola vybraná na výstavbu, je klasickým ručným spôsobom zbavovaná kôry a obkresľovaná, čím si drevo zachováva svoju prirodzenú krivosť, zbiehavosť a naturalistický vzhľad.

Na povrchu guľatiny sú zachované okrajové letokruhy, ktoré vytvárajú najhustejšiu vrstvu drevnej hmoty v kolmom priereze dreva a tým zabezpečujú jeho pevnosť, stabilitu a dlhú životnosť.

Drevodom Rajec, interiér zrubu– Do každej ručne olúpanej guľatiny sa ručne vyfrézuje a dlátkom dočistí drážka. Jednotlivé guľatiny sa očíslujú podľa poradia, v akom sú ukladané.

– Prvá vrstva guľatiny je zrezaná pozdĺžne do roviny tak, aby plynulo dosadla na podkladový hranol, ktorý bude zo spodnej strany oddelený od základov hydroizoláciou. Vrchná plocha podkladového hranola je pokrytá tepelnou izoláciou, ktorá je následne pritlačená zrezanou stranou prvej rady guľatiny.

– Ďalšie rady guľatiny sú kladené na seba s tým, že v dosadacej ploche medzi jednotlivými radmi guľatiny je vložený tepelnoizolačný materiál. Ako izolácia sa používa minerálna vata, ovčie rúno alebo ľanové pásy, vďaka čomu sú akékoľvek škáry eliminované.

Postup montáže na hotových základoch

– Očíslovaná guľatina sa vyloží z dopravného prostriedku a ukladá sa v slede, v akom bola zhotovená na montážnej ploche firmy. Prvá zrezaná guľatina sa kladie na zaizolovaný podkladový hranol.

– Plocha stien hrubej stavby sa vybrúsi a vyčistí od prachu. Následne je impregnovaná preventívnym postrekom proti škodcom. Po jeho zaschnutí sa realizuje prvý náter základovým olejom.

Na záver sa v interiéri nanesie jedna vrstva a v exteriéri dve vrstvy glazúrovacieho náteru. Všetky používané nátery sú ekologické, na báze prírodného oleja.

(Zdroj: www.zruby.sk)

Autor: Lyda
Go to Top