Ako vybrať správnu klimatizáciu do bytu
Ako vybrať správnu klimatizáciu do bytu

Ako vybrať správnu klimatizáciu

Klimatizácia zabezpečuje optimálne teplotné a vlhkostné podmienky v obsluhovanom priestore. Pre pobyt človeka je optimálna teplota 22°C – 25°C a relatívna vlhkosť 40% – 50%.

Prvotnou požiadavkou užívateľov klimatizácie je obvykle chladenie priestorov v letnom období.

Väčšina klimatizačných zariadení v súčasnosti dokáže aj vykurovať (tepelné čerpadlo).

Je dôležité si overiť, do akej minimálnej teploty dokáže jednotka vykurovať, keďže podľa ceny výrobku sa môže táto hodnota pohybovať v rozmedzí od +5°C až do -30°C vonkajšej teploty.

Ako vybrať správnu klimatizáciu do domuKlimatizačné systémy s priamym chladením

Využívajú kompresorový chladiaci okruh. Vzduch v miestnosti je ochladzovaný na výparníku klimatizačnej jednotky.

Dochádza k odpareniu chladiva, ktoré odoberie teplo zo vzduchu prechádzajúceho výparníkom.

Teplo je chladivom odvedené do kondenzátora, kde dochádza k jeho uvoľneniu do vonkajšieho prostredia.

Stlačenie chladiva a jeho cirkuláciu v chladiacom okruhu zabezpečuje kompresor, ktorý by mal mať plynulú reguláciu výkonu (DC inverter).

Neodporúčame používanie starších systémov s kompresormi, riadenými systémom zap/vyp (fix speed).

Napriek tomu, že nespĺňajú súčasnú legislatívu, tzv. Ecodesign ErP o minimálnej sezónnej účinnosti, sú ešte stále v ponuke niektorých predajcov.

Výber klimatizácie

Ako vybrať správnu klimatizáciu? Pri výbere zariadení sa treba rozhodovať podľa sezónnej účinnosti SEER/SCOP (energetickej triedy), prípadne hlučnosti, a nie iba na základe ceny.

Konzultácie a rady od skúsených odborníkov2024-01-20T08:54:24+01:00

Tvorba webových stránok. Riešenia prijateľné pre všetkých a na každý typ podnikania!  Rezervuj si konzultáciu

Podľa charakteristiky priestoru je potrebné zvoliť správne prevedenie klimatizácie pre obsluhovaný priestor, či už nástenné (najčastejšie), parapetno-podstropné, kazetové alebo potrubné.

Pozor na chladiaci výkon

Najdôležitejšie je určiť správny chladiaci výkon. Preto návrh klimatizácie odporúčame zveriť odborníkom – projektantom klimatizácie alebo vyškoleným pracovníkom dodávateľských firiem.

Chladiaci výkon klimatizácie musí byť väčší ako súčet vnútorných a vonkajších tepelných ziskov v miestnosti.

Vnútorné tepelné zisky sú od osvetlenia, ľudí a elektrospotrebičov.

Vonkajšie tepelné zisky sú tvorené slnečnou radiáciou cez okná a svetlíky, prestupom tepla cez steny a strop, a tiež vetraním.

Detailný návrh sa vykonáva podľa normy, ale pre bežné aplikácie bez veľkých presklených plôch a svetlíkov je možné vypočítať výkon odhadom podľa objemu miestnosti.

Obvykle sa pritom ráta s chladiacim výkonom 30W/m3 – 50W/m3.

Ako vybrať správnu klimatizáciu, druhy

Pokiaľ je miestnosť orientovaná oknami na sever, je možné použiť aj nižšiu hodnotu 30W/m3, v ostatných prípadoch 45W/m3 – 50W/m3.

Ak dochádza k extrémnym tepelným ziskom, môže táto hodnota dosiahnuť až 120W/m3, vtedy odporúčame znížiť tepelné zisky napr. žalúziami alebo reflexnými fóliami.

Na záver je nutné zdôrazniť, že klimatizácia dokáže spríjemniť teplotný komfort pre užívateľa, avšak pri nesprávnom použití by mohla mať opačný účinok (mnoho ľudí má zlú skúsenosť s klimatizáciou v automobiloch, čo je spôsobené najmä jej nesprávnym použitím).

Používanie klimatizácie

Uvádzame zopár rád na jej správne použitie. Prúd vyfukovaného vzduchu z jednotky by nemal priamo ofukovať ľudí v miestnosti.

Pri chladení je potrebné mať zatvorené okná a vetrať nárazovo pri vypnutej jednotke.

Požadovanú teplotu nastavte maximálne o 6°C nižšiu, ako je vonkajšia teplota. Nezabudnite na údržbu filtrov a celej jednotky.

(Zdroj: www.klimavex.sk)

Autor: Lyda

Pracujeme v tvojej lokalite

Práca na dome

Vyžiadaj spätné volanie

    Dopyt na stavené práce

    Stavba a služby
    Go to Top